נחשפו שרידי קירות שהיו חלק ממערך חקלאי של יישובים קדומים סמוכים (לרקע ולהפניות, ר' גנדלר 2021). נחשף קיר רחב (103W; 5 מ' אורך, 1 מ' רוחב, 0.7 מ' גובה השתמרות; איור 2), שנבנה על סלע האם משני פנים של אבני שדה גדולות, ללא חומר מליטה, וביניהן אבני שדה קטנות. מדרום לקיר 103 נחשף קטע של קיר (104W), שנבנה מאבני שדה גדולות, אולי המשכו של קיר 103. סמוך לשני הקירות נמצאו חרסים (לא צוירו) מתקופות הברזל, הרומית, הביזנטית ואולי אף האסלאמית הקדומה. נראה שאלה הם שרידים של קיר טרסה, אך הממצא המעורב לא מאפשר לקבוע את זמן בנייתו. מצפון-מזרח לקיר 103 נמצא ריכוז של אבני שדה גדולות (105W) בכיוון כללי צפון–דרום על גבי עפר מעורב בחרסים שחוקים ואבנים קטנות; נראה שהאבנים התמוטטו מקיר טרסה שעמד גבוה יותר ממערב.

נמצאו חמישה מטבעות, ומתוכם זוהו ארבעה והם תוארכו לתקופה הביזנטית. שניים מהמטבעות התגלו על פני השטח ותוארכו לאמצע המאה הד', האחד מהשנים 351–361 לסה"נ (מטבעת הרקליאה; ר"ע 172601) והאחר מהשנים 355–361 לסה"נ (מטבעת קונסטנטינופוליס; ר"ע 172599). שני המטבעות האחרים נמצאו סמוך לקיר 103, האחד תוארך לשנים 341–346 לסה"נ (ר"ע 172600) והאחר לשנים 425–455 לסה"נ (ר"ע 172602). ממצא החרסים והמטבעות מתארך כנראה את רצף ההתיישבות באתרים הסמוכים, מכיוון שמקורו כנראה בסחף מאתרים אלה.