בסקר פיתוח שנערך על ידי מ' היימן ול' ברדה בסיועה של ג' בירמן, בתוואי המיועד לסלילת כביש מס' 20 במודיעין (רישיון מס' 114/2001-G*; נ"צ – רי"ח 1952-2000/6434-74; רי"י 1452-1500/1434-74) נתגלו במדרון המזרחי של חורבת חמים מדרגות עיבוד ושלוש שומרות מלבניות (כ-2 x 3 מ' כל אחת) הבנויות באבנים גדולות. כן נסקרו שתי גתות פשוטות, הכוללות משטח דריכה חצוב קטן (כ-2.5 x 2.0 מ') ובור איסוף מלבני; שתי מערות קבורה חצובות, בעלות פתח מלבני וחצר חצובה בחזיתן; וקטע מדרך קדומה (3-2.5 מ' רוחב) התחומה בשתי שפות בנויות באבנים גדולות. על פני השטח פזורים נתזי צור וחרסים מן התקופות הרומית והביזנטית.