נפתחו שני חצאי ריבועים (A, B; איור 1). בריבוע A נתגלה קטע דל של קיר (W10; איור 2) שדיפן אולי בור הלניסטי אשר נהרס בתקופה הביזנטית ונפגע קשה מבנייה בת זמננו. בריבוע B היה מילוי ובתוכו שברי כלי חרס. הממצא הקרמי משני הריבועים כולל כמות גדולה של שברי כלי חרס מן התקופה ההלניסטית, בהם כמות גדולה של שברי קערות (איור 3: 1–11), שברי סירי בישול וקדרות בישול (איור 3: 12, 13) שברי קנקנים (איור 3: 14–16) מהם אחד נמצא באתרו (מס' 16, ריבוע B, לוקוס 200), אמפורות רודיות (איור 3: 17, 18), אמפורה (איור 3: 19) ושני נרות שמן (איור 4), וכן ממצא מן התקופה הביזנטית שכלל שברי סירי בישול ומכסים (איור 5: 1, 2) ושברי קנקנים (איור 5: 3–7). 

 

בעבר נערכו סמוך כמה חפירות ארכיאולוגיות ונתגלו בהן קבר מתקופת הב"ת 2, אתר מן התקופות הרומית והביזנטית שכלל גתות ומבנים וכן בור אשפה מן התקופה הביזנטית (ר' חדשות ארכיאולוגיות 117).