שטח A נפתח בשוליים הדרומיים של שטח המאגר המתוכנן, במקום שבו נראה על פני השטח ריכוז גבוה של אבני בזלת מעובדות, אשר יצרו מעין מעגל (כמטר אחד קוטר). בסביבת מעגל האבנים נראו כלי צור רבים. חפירת המעגל העלתה כי האבנים המעובדות הונחו בבור רדוד (כ-0.7 מ' עומק) וכללו רק שני כלים ברורים – שתי אבני שחיקה. כלי הצור שנמצאו פזורים בשטח שייכים לתרבות המוסטרית מן התקופה הפליאוליתית התיכונה.

 

שטח B (2 x 2 מ'), הנמצא במערבו של המאגר המתוכנן, נפתח בנקודה שבה נראה על פני השטח ריכוז גבוה של חרסים. בחפירה נחשפו שרידי קבר מתקופת הב"ק 4, שחלקו העליון נהרס כנראה במהלך העבודות. לקבר שנחצב בתוך סלע בזלתי צורה מעגלית. בתוך הקבר נמצא מילוי בצבע אפור כהה, אשר כלל חרסים ושרידי עצמות אדם. מצב החרסים ושרידי העצמות מעיד כי הקבר הופרע בעבר כמה פעמים.

 

שטח C הסמוך לשטח A, סמוך לחתך שנוצר בעת חפירת המאגר. בחתך אפשר היה להבחין בכמה אבנים גדולות וסדורות, שנראו כשרידי קיר. נפתח ריבוע (4 X 4 מ') ונתגלה בו ריכוז טבעי של אבנים במגוון גדלים המונחות על גבי סלע האם ללא ממצא ארכיאולוגי.

 

שטח D (8 X 8 מ') נפתח בפינה הדרומית-מערבית של המאגר, לאחר שנראה על פני השטח ריכוז חרסים. בחפירה נחשף מפלס ארכיאולוגי (0.4 מ' עובי), אשר הכיל שברי כלי חרס וכלי צור מתקופת הב"ק 4, ללא שרידי בנייה.

 

הקבר וממצאי כלי החרס והצור מתקופת הב"ק 4 (סוף האלף השלישי לפסה"נ) מעידים כי השטח נמצא בשולי יישוב, ככל הנראה חורבת צפצפות שממזרח לחפירה, שם זוהו שרידים מתקופת הב"ק 4 (מפת הר תבור [41] ומפת עין דור [45]: 67, מס' 7).