נפתחו שני שטחים (A, B; 2.5 × 5.0 מ' כל אחד) ובשניהם הגיעה החפירה לסלע האם. נחשפה הצטברות שרידים (1.3-0.2 מ' עובי) שכללה אבנים רבות, שברי כלי חרס, כלי צור, עצמות בעלי חיים, כלי אבן וכלי עצם. בבסיס ההצטברות נמצאה מערכת בורות עגולים שנחצבו בידי אדם. אלה שימשו מיתקנים ברצפות בתי היישוב הקדום.

רוב שברי כלי החרס הם מן השלב המאוחר של התקופה הכלקוליתית הקדומה - מאוחרים לתרבות ואדי רבה וקודמים לתרבות ע'סול. כמו כן נמצאו כלי חרס מעטים מן התקופה הנאוליתית הקרמית, וככל הנראה הם בני זמנן של תרבות יריחו IX והתרבות הלודית.