בשטח A נמצאו תשעה קברים מתקופות הב"מ 2 שלב 2 ב' והברזל 1. זוהו ארבעה טיפוסי קבורה: (א) קברי שוחה (איור 1); (ב) קבורה בתוך שני קנקנים שצווארם ושפתם צמודים זה לזה – קבורה כפולת קנקנים (איור 2); (ג) קברים בנויים מלבני בוץ לא צרופות; (ד) קברי ארגז מדופנים בלוחות אבן כורכר (איור 3).

 

בשטחים B ו-C נחשפו 13 קברים בנויים בלוחות אבן כורכר, שהונחו על גבי מילוי של אדמת חמרה. באדמת החמרה נמצאה קרמיקה מן התקופה הביזנטית. הקברים לא נפתחו, ואפשר כי אלה קברים מוסלמיים בני זמננו. עוד נחשף בשטח C משטח הבנוי מאבני גוויל קטנות מאוד, אשר נתחם ממזרח בשורה של אבני גוויל גדולות.

 

בשטח D נחשף קבר הבנוי מלבני בוץ לא צרופות, דוגמת אלה שנמצאו בשטח A; בקבר לא נתגלה כל ממצא. במרחק של כ-150 מ' מן הקבר נמצא בור אשפה מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה ובו שברים רבים מאוד של קנקנים, קערות, סירי בישול ונרות, ועמם שברים מעטים של כלי זכוכית מסוף התקופה הביזנטית ומראשית התקופה האומיית. כן נמצא מטבע ברונזה במצב השתמרות רע המתוארך ככל הנראה למאה הד' לסה"נ.