שטח A. נחשפו שרידים של מבנה רבוע (4 × 4 מ') במצב השתמרות ירוד שקירותיו עבים

(1.0–1.2 מ') ובנויים מאבנים מקומיות לא-רגולריות. לא נחשפו רצפות הקשורות למבנה. נמצאו חרסים מהמאות הד'–הה' לסה"נ. המבנה שימש ככל הנראה מגדל שדה או שומרה. 

 

שטח B. הובחנו שתי שכבות עיקריות:
שכבה II. נמצאו מיתקנים רבים חצובים בסלע, אולי מחצבות או קברים בהכנה. במערב השטח נחשף גרם מדרגות המוביל לשני פירי קבורה חתומים באבני גולל. הקברים לא נחפרו. עיקר הממצא הוא בית קברות המיוחס לתקופה הרומית המאוחרת: נחשפו שישה מבני קבורה בציר דרום-מזרח –צפון-מערב, שמתארם מלבני (2.5 × 3.5 מ' גודל ממוצע). אל אחד ממבני הקבורה (איור 1) יורדות שבע מדרגות מטויחות מן הכניסה מזרחה ופונות בזווית ישרה דרומה. המדרגות מובילות לסף כניסה עם מזוזות אבן מסותתות. בצד המערבי של הסף ניתן להבחין בפותה לציר הדלת, שבתוכה נמצאו שרידי ברונזה, ככל הנראה של ציר הדלת שלא נמצאה.
מדרום לפתח נחשפה מבואה של אחוזת קבר, שמתארה רבוע (2 × 2 מ'). קירות המבנה בנויים אבני גזית מטויחות טיח אפור עם ליבת דבש. לאורך הקירות המזרחי והמערבי השתמרו ספסלי אבן בנויים. בקיר הדרומי הובחנה כניסה חסומה בסחף למקמר שלא נחפר.
עוד נחשפה מבואה של מבנה קבורה דומה (1.5 × 1.5 מ'), שבקצה אבן גולל באתרה. לאורך הקירות המערבי והמזרחי נחשפו ספסלי אבן חצובים. בקיר המערבי הבנוי אבני גזית הובחן כוך קטן להנחת נר. במילוי מעל ספסל האבן נמצא נר תמים מן המאה הב' לסה"נ.
נוסף על כך נחשפו שני קברי שוחה חצובים בסלע שכיוונם תואם למבני הקבורה. הקברים כוסו בלוחות אבן שטוחים והממצא היחיד בהם היה פכית תמימה.

 

שכבה I. נמצאו רצפות ומשטחי עבודה, ככל הנראה קטורים, הבנויים אבני שדה מלוכדות בחומר מליטה לבן-אפור. על הרצפות נמצאה כמות גדולה של קרמיקה מן המאות הד'–הה' לסה"נ. כן נחשפו כמה בורות אשפה שבהם כמות גדולה של קרמיקה: נרות שמן מטיפוס 'שומרוני' I, פכיות, קנקנים רבים, כלי זכוכית וכ-20 מטבעות ברונזה. עוד נמצאה פזורה בשטח כמות גדולה מאוד של אבני פסיפס תעשייתי.

 

שטח C. נמצאו שרידים של מערה ושל בור פעמון מטויח שהוסב למחצבה (איור 2), ללא ממצא מתארך. כן נחשפה מערכת קברים (איור 3) הכוללת פיר מלבני (לוקוס 507) המוביל לשתי מערות קבורה חתומות (לוקוסים 508, 509) שלא נחפרו.

למבני הקבורה תכנון ארכיטקטוני כולל והקפדה על גימור. הכמות הגדולה של קנקנים ואבני פסיפס מעידה כי במהלך התקופה הביזנטית הוסב בית הקברות לאזור תעשייה. אם המערות במערב השטח הן קברי פיר, ייתכן שההתיישבות באתר התחילה עוד בתקופות קדומות יותר.