חדר I. נמצא בקצה המערבי של שטח החפירה ורובו השתרע מחוץ לשטח. נחשפו שני קירות

(W12 ,W11) הבנויים משתי שורות של אבנים מהוקצעות ומילוי של אבני גוויל קטנות. הקירות בנויים על גבי סלע האם והשתמרו לגובה 0.5-0.3 מ'.

חדר II. נבנה ממזרח וצמוד לחדר I ונחשפו ממנו שלושה קירות (W26 ,W20 ,W18) הבנויים על סלע האם משתי שורות של אבנים מהוקצעות בחלקן ומילוי של אבני גוויל קטנות. בשני החדרים נמצאו שברי קנקנים פניקיים שלהם שפה מעובה פשוטה (איור 14:2), לחלקם שפה מעובה ומחורצת (איור 2: 15, 16) וכן ידיות קנקן מפותלות (איור 17:2). הקנקנים מתוארכים למן המחצית השנייה של המאה הא' לפסה"נ עד המאה הב' לסה"נ.
ממזרח לשני החדרים נחשפו שני קירות מקבילים (W8 , W7) הבנויים משורה אחת של אבנים גדולות (0.50–0.40 X 0.65–0.45 X 0.75–0.50 מ') שפניהן החיצוניים מהוקצעים בגסות. הקירות בנויים על גבי סלע האם והם השתמרו לגובה של 0.45–0.65 מ'. לא ברור למה שימשו, אולי נועדו לפילוס השטח או שימשו מסד למבנה-על. על הסלע ובמצבורים שניגשו לקירות נמצאו חרסים המתוארכים למן המאה הא' עד אמצע המאה הד' לסה"נ: קערות (איור 2: 1, 7), קערות גליליות (איור 2: 4-2), מורטריות סוריות ( איור 2: 5, 6), קדרת בישול (איור 2: 8), סירי בישול (איור 2: 13-9), אמפורות (איור 2: 18, 19) ופכים ( איור 2: 20, 21).

 

המערה שממזרח לשטח החפירה (6 × 8 מ'; 2.7 מ' גובה מרבי; איור 3) נחפרה בחלקה. היא חצובה בסלע גיר ובפתח שנמצא בצדה הדרומי נחשפו שתי מדרגות. נראה שהמערה שימשה תחילה לקבורה ובתקופה מאוחרת הורחבה, טויחה ושימשה בור מים. נמצאו שלושה מטבעות; שניים בתוך מילויים ואחד בתוך השפכים. מטבע אחד הוא  מטבע אוטונומי של צור (ר"ע 102887; 121/122 לסה"נ), השני מקיסריה מימי הקיסר אלכסנדר סוורוס (ר"ע 102888; 222–235 לסה"נ) והשלישי מתוארך לאמצע המאה הי"ד לסה"נ (ר"ע 102889).

בשטח החפירה נמצאו גם עמדות צבאיות מנדטוריות ומפולות של אבנים מהוקצעות

(W16).