דרך (L100; רוחב 2.5–3.0 מ'; איור 2). נחפר חתך בדרך, שקשרה בין חלקות חקלאיות, וחוצה את שטח החפירה לכל אורכו. השטח שסביב לחפירה מופרע בשפכי קרקע ובחתכים, ולא הייתה אפשרות להתחקות אחר תוואי הדרך מחוץ לתחום החפירה. שולי הדרך תחומים בשני קירות (W107 ,W106; אורך מרבי 0.8 מ', גובה 0.5 מ') שנבנו מגבב של אבני גוויל במגוון גדלים ושרדו לגובה 1–2 נדבכים. הדרך מפולסת במילוי אבנים קטנות מהודקות בעפר. בעומק של כ-0.3 מ' לכל היותר, מתחת לראש המילוי, נמצא סלע טבעי או קרקע טבעית. במילוי נמצאו חרסים שחוקים, שאת חלקם אפשר לתארך לתקופה הביזנטית. במרחק כ-50 מ' ממערב לחתך נחפר חתך נוסף (L101; איור 3), ונמצא בו המשכה של הדרך, תחומה בשני בדלי קירות (W109 ,W108). בין אבני הקירות נמצאה בשימוש משני אבן פותה של סף מבנה מגורים קדום, שכנראה נגררה למקום מאחת החורבות הסמוכות.

 
ערמת סיקול עגולה (L102; כ-5 מ' קוטר, כ-0.5 מ' גובה; איור 4). נחפר חתך (כ-1 מ' רוחב) במרכז הערמה ונמצא שהיא בנויה ממעגל אבנים (0.6 מ' אורך מרבי של האבנים) שלא שרד בשלמותו ותוכו מולא באבנים קטנות. מתחת לערמה נמצא סלע טבעי.
 
ערמת סיקול סגלגלה (L104; מידות 2.8 × 3.8 מ'; 0.4 מ' גובה; איור 5) בנויה ממעגל אבנים (0.4 × 0.5 מ' גודל מרבי של האבנים) שתוכו מולא באבנים קטנות. הערמה נחפרה בחציה המזרחי ובתחתיתה נמצאה קרקע טבעית.
 
מערה (?). נחשףשקע עגול (L103; כ-3 מ' קוטר, כ-1 מ' עומק; איור 6) באזור סלעי, כנראה פתח כניסה לבור מים או למערה. השקע נחפר עד הסלע הטבעי (כ-0.2 מ' עומק מתחת לפני השטח). לא נמצאו ממצאים.
 
קיר (W105; כ-2 מ' אורך; לא בתכנית) ניגש אל ערמת סיקול שלא נחפרה. הקיר בנוי משורת אבני גוויל (0.4 מ' אורך מרבי של האבנים) ושרד לגובה 1–2 נדבכים. לא נמצאה רצפה הניגשת לקיר, וכנראה שזהו שריד גדר שתחמה חלקה חקלאית.
 
בשטח שנחפר מפוזרים בדלילות מתקנים השייכים לשוליו של עורף שולי חקלאי של אחד היישובים בקרבת מקום, כנראה גבעת תיתורה הנמצאת כ-700 מ' מזרחה. במתקנים לא נמצאו חרסים, ואין להם מאפיינים ייחודיים המאפשרים את תיארוכם.