יבול (דרום), סקר

מרדכי היימן
01/07/2014
דוח סופי

בחודש מרס 2006 נערך סקר פיתוח דרומית למושב יבול (הרשאה מס' 4748-A; נ"צ 134998-6598/564000-5000), לקראת פיתוח פרויקט חקלאי 'חלוציות 4'. הסקר, מטעם רשות העתיקות ובמימון קק"ל, נוהל על ידי מ' היימן.

הסקר (כ-1.0 × 1.5 ק"מ) נערך באזור של דיונות חול, כ-2 ק"מ מדרום למושב יבול. לא נמצאו שרידים קדומים, פרט לחרסים אחדים שאי אפשר לתארכם.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version