נחשפו שני קירות שדה שהושתתו על הסלע ויצרו פינה. קיר (W3, כ-1.5 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב), נבנה מאבני שדה בינוניות בציר מזרח–מערב והשתמר לגובה נדבך אחד (איורים 2, 3). קיר (W5, כ-2 מ' רוחב) נבנה בציר צפון–דרום (איורים 2, 4). בחשיפת הקירות נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה הביזנטית. בניקוי פני השטח (L1) וכ-10 מתחת לפנ"ש, התגלה שבר כלי עשוי אבן בזלת, המתוארך לתקופה הכלקוליתית המאוחרת (איור 5). 

ממצאי החפירה עולים בקנה אחד עם ממצאי חפירות קודמות הסמוכות לשטח החפירה, ומעידים על פעילות אנושית ענפה בתקופה הכלקוליתית. תיארוך הקיר אינו ודאי, אולם על פי חרסים שנמצאו סמוך לו, ייתכן שנבנה בתקופה הביזנטית.