הסקר נערך בין תחנת מקורות חולדה (נ"צ 1875/6380) לצומת נחשון (נ"צ 1920/6358), לאורך הכבישים 411 ו-3. רוחב התוואי הנבדק 50 מ'.

לאורך רוב התוואי לא נמצאו עתיקות. נמצאו ארבעה אתרים שבהם ממצאים מעטים:
1 (נ"צ 18897/63710). ריכוז חומר טבון או כבשן (50 מ' קוטר) בתוך כרם, על המדרון המערבי של גבעה מתונה.
2 (נ"צ 18905/63705). חרסים ורעפים מודרניים(?) בראש כיפה בגבעה, לאורך כ-100 מ'.
3 (נ"צ 1899-912/6360-4). בגדה המזרחית של נחל שחם נמצאו נתזים וכלי צור פזורים בשדה.
4 (נ"צ 18966/63675). צפונית לתוואי הנבדק, סמוך לכביש 411, נמצאה גת פשוטה חצובה בסלע הנארי. לגת משטח דריכה (כ-2 × 2 מ'), ולצדו בור איגום סתום בעפר. בחריץ שבין המשטח לבור הותקן צינור מתכת מודרני, מקובע בבטון. גתות נוספות, וכן אתר יישוב קדום נמצאו בעבר צפונית לכביש 411, סביב 'בית הרצל' שביער חולדה.