איילון א', ניידינגר ו' ומתיוס י' תש"ן. חורבת מגדל (צור נתן). חדשות ארכיאולוגיות צה: 44–45.
 
איילון א', ניידינגר ו' ומתיוס י' תשנ"ב. חורבת מגדל (צור נתן) – 1990. חדשות ארכיאולוגיות צז: 49.
 
איילון א', ניידינגר ו' ומתיוס י' תשנ"ד. צור נתן (חורבת מגדל) – 1991. חדשות ארכיאולוגיות ק: 38–39.
 
איילון א', ניידינגר ו' ומתיוס י' תשנ"ו. צור נתן. חדשות ארכיאולוגיות קד: 73.
 
טורגה ח' 2009. צור נתן. חדשות ארכיאולוגיות 121.