טבלה 1. אתרים בתחום היישוב שלומית

מס' אתר נ"צ (רי"ח) האתר תקופה וממצא כלי חרס
1

133387/563970

תפזורת של חרסים, נתזי צור ואבנים קטנות (כ-50 מ' קוטר) על מדרון מתון רומית מאוחרת: קנקן (איור 5:2)
2 134229/563970 תפזורת של חרסים ונתזי צור (כ-60 מ' קוטר) בבקעה קטנה ברזל 1: קערה (איור 1:2); ביזנטית: קנקן (איור 7:2), פך (איור 8:2)
3 132903/564161 תפזורת חרסים (כ-20 מ' קוטר) על מדרון מתון ביזנטית; עות'מאנית
4 133330/564386 תפזורת חרסים (כ-20 מ' קוטר) על מדרון מתון ביזנטית(?)
5 134005/564689 תפזורת חרסים (כ-20 מ' קוטר) על מדרון מתון ברזל 2: כלי נגבי (איור 2:2); ביזנטית; עות'מאנית
6 134367/564794 תפזורת דלילה של חרסים (כ-20 מ' קוטר) על מדרון מתון ביזנטית; עות'מאנית
7 133585/565075 תפזורת חרסים (כ-20 מ' קוטר) בבקעה רדודה ביזנטית; עות'מאנית
8 133519/565205 תפזורת חרסים (כ-20 מ' קוטר) לאורך דרך, במישור ביזנטית; עות'מאנית
9 133368/565376 תפזורת חרסים (כ-50 מ' קוטר) סמוך לדרך, במישור עות'מאנית
10 134466/565506 תפזורת חרסים (כ-30 מ' אורך) לאורך דרך, במישור ביזנטית: קנקן (איור 6:2); עות'מאנית

 

טבלה 2. אתרים בתחום היישוב חלוצית 4

מס' אתר נ"צ (רי"ח) האתר תקופה וממצא כלי חרס
1 136427/563781 תפזורת נתזי צור, אבנים קטנות, עצמות ומעט חרסים (כ-60 מ' קוטר) לאורך דרך, בעמק  
2 135533/563691 תפזורת של חרסים ושרידי מוקדים (ר' להלן)  
3 135548/563352 המשכו של אתר מס' 2: חרסים ושרידי מוקדים, הפזורים ברצועה שצירה צפון–דרום (כ-350 מ' אורך); אפשר שהמשך האתר, לכיוונים מזרח ומערב, קבור מתחת לדיונות ברזל; ביזנטית; אסלאמית
4 135455/563999 תפזורת של חרסים ומעט נתזי צור (כ-60 מ' קוטר) ממערב לדרך אסלאמית מאוחרת: פך (איור 9:2); עות'מאנית(?)
5 136486/564021 תפזורת חרסים (כ-50 מ' קוטר) לאורך דרך, בעמק ביזנטית; עות'מאנית
6 136232/563379 תפזורת של חרסים ומעט נתזי צור (כ-50 מ' קוטר) לאורך דרך, בעמק ביזנטית; ממלוכית(?); עות'מאנית

 

טבלה 3. אתרים בשטח המיועד לחקלאות

מס' אתר נ"צ (רי"ח) האתר תקופה וממצא כלי חרס
1 135015/563685 תפזורת חרסים (כ-25 מ' קוטר) ביזנטית
2 134266/563933 תפזורת חרסים (כ-50 מ' קוטר) רומית–ביזנטית
3 134322/563855 תפזורת חרסים (כ-20 מ' קוטר) עות'מאנית או המנדט הבריטי
4 134033/563890 תפזורת חרסים (כ-50 מ' קוטר) רומית מאוחרת: קנקן (איור 4:2); ביזנטית; אסלאמית מאוחרת
5 134067/563627 תפזורת חרסים (כ-50 מ' קוטר) ברזל 2: סיר בישול (איור 3:2); רומית; ביזנטית; אסלאמית מאוחרת
6 134221/563638 תפזורת חרסים (כ-50 מ' קוטר) רומית–ביזנטית
7 134318/563659 תפזורת חרסים (כ-50 מ' קוטר) רומית–ביזנטית