בחפירה הנוכחית, ששטחה ריבוע אחד, נוקתה התעלה שנחפרה בעת הפגיעה בעתיקות עד לעומק שבו הופסקה העבודה, ולאחר מכן הורחבה החפירה מערבה (איור 2). נחשפו שרידי בנייה וזוהו שתי שכבות ושני שלבים, המתוארכים לתקופות העבאסית והפאטימית (שלהי המאה הח'–המאה הי"א לסה"נ).  

 
משכבה II, המתוארכת לתקופה העבאסית (שלהי המאה הח'–המאה הט' לסה"נ), נחשף קיר אבן (W2) בנוי משתי שורות צמודות של אבנים מוחלקות לא מלוכדות, שהשתמר לגובה שלושה נדבכים. הקיר נמשך דרומה, אל מחוץ לשטח החפירה. שתי רצפות טיח באיכות טובה המונחות זו על זו, ניגשו אל הקיר ממערב (L103 ,L102; איור 2). בחפירת הרצפות והמילוי שמתחתן נאספו כלי חרס המתוארכים למאות הט'–הי' לסה"נ (איור 3).
בשכבה I, המתוארכת לתקופה הפאטימית (המאות הי'–הי"א לסה"נ), פורק קיר (W2) עד לגובה שלושה נדבכים, שכוסה ברצפה L101. ממזרח לו נבנה קיר חדש (W1) שהשתמר ממנו נדבך אחד ונראה שנבנה באלכסון לקיר 2. קיר 1 נפגע בעבודות להנחת צינור המים. מרצפה 101, שניגשה ממערב אל קיר 1, שרדה התשתית באיכות טובה, עשויה צרורות אבן (דבש) מלוכדות בטיט לבן, מעורב באפר ובחרצני זיתים (איורים 2, 4). התשתית כיסתה את שרידי קיר 2 ואת רצפה 102. על התשתית הונחה שכבת טיח ורדרד, שנראית מעט רק בחתך המערבי של הריבוע. הטיח עמיד במים וייתכן שזוהי קרקעית מתקן לאגירת נוזלים. את הרצפה והתשתית כיסתה הצטברות פני השטח (L100). בחפירת הרצפה ופני השטח נאספו כלי חרס המתוארכים לכל המאוחר לתקופה הפאטימית.
נמצאו שתי קערות מזוגגות (איור 1:5, 2), קנקן (איור 3:5) ופך (איור 4:5), המתוארכים לתקופה העבאסית, וקערה מזוגגת על חיפוי לבן (איור 5:5) מהתקופה הפאטימית.
 
ממצא הזכוכית
יעל גורין-רוזן
בחפירה נמצא גוש זכוכית גולמית בגוון כחלחל, מכוסה בבליה חולית וכסופה, חתכו משולש, והוא משובר באופן טבעי (3 ס"מ אורך מרבי, 2.5 ס"מ רוחב, 2 ס"מ גובה; איור 6). לפי טיב הזכוכית וגונה אפשר לשייכו לתעשיית הזכוכית הקודמת לתקופה העאבסית, שבה חל שינוי בהרכב הזכוכית שהשפיע על גונה ועל טיבה. גושים כאלה יועדו להתכה בכבשן לצורך הכנת כלים וחפצי זכוכית. הם נמכרו לפי משקל לזגגים. פסולת מתעשיית זכוכית נמצאה בחפירות אחדות ברחבי רמלה. גוש הזכוכית תורם למידע המצטבר על תפוצת שרידי תעשיית זכוכית בשטחה של העיר רמלה.