גת 1 (איורים 3, 4) כוללת משטח דריכה מלבני (L102) ובור איסוף מלבני (L101). לא כל צדי משטח הדריכה השתמרו. באחת מדפנות בור האיסוף נחצב פתח למערת קבורה (L103; איור 5); חציבתו הוציאה את הגת מכלל שימוש. בין משטח הדריכה לבור האיגום נחצבה תעלה קטנה, שהפריעה לתפקוד הגת ולכן נראה כי זמנה מאוחר. נראה כי התעלה מנעה ממי גשמים להכנס לבור האיגום ולמערת הקבורה. המערה לא נחפרה, אך בצדה הצפוני תועדו כוך קבורה שלם ולצדו כוך נוסף, רדוד, שחציבתו לא הסתיימה, ובפינתה הדרומית-מזרחית תועדה נישה חצובה לנר. בבור האיסוף של הגת התגלו שברים של גלוסקמת חרס או של אריחי חרס שדיפנו ארון קבורה. שברים אלה יחד עם תכנית מערת הקבורה מתארכים אותה לתקופה הרומית. בגת ומסביב לה התגלה ממצא קרמי מעורב שאינו מתארך את הגת. זמנה של מערת הקבורה הוא עוגן כרונולוגי לתיארוך המאוחר ביותר האפשרי לגת. אם כך הגת הייתה בשימוש לא מאוחר לתקופה הרומית. כ-10 מ' מדרום-מזרח לגת תועד בור מים; הבור לא נחפר.

 
גת 2 (איורים 6, 7) כוללת משטח דריכה מלבני (L107) ובור איסוף (L105). במרכז משטח הדריכה נחצב חור רבוע, ובו התגלתה אבן לעיגון מכבש בורג. בפינה הדרומית-מזרחית של המשטח יש חור טבעי בסלע שקדם כנראה לגת; הוא מולא באבנים וכנראה גם נאטם. בצד המערבי של בור האיסוף נחצבו שתי מדרגות שהוליכו אל קרקעיתו. בדופן הדרומית של הבור, באמצע הגובה, נחצבה מגרעת קטנה. בפינה הדרומית-מזרחית של הבור נחצבה גומת שיקוע. מסביב לגת נחצבו ספלולים רבים, שבהם הוצבו כנראה מוטות שתמכו במבנה עץ לצל או ששימשו במתקן סחיטה. טיפוס זה של גתות מתוארך לתקופה הביזנטית.
 
גת 3 (איורים 8, 9) כוללת משטח דריכה דמוי טרפז שפינותיו מעוגלות (L110) ובור איסוף מעוגל (L109), שבקרקעיתו נחצבה גומת שיקוע מעוגלת. משטח הדריכה ובור האיסוף מחוברים בתעלה, שמיקומה סמוך לפינה הדרומית-מזרחית של משטח הדריכה מלמד כנראה כי הייתה תעלה נוספת סמוך לפינה הדרומית-מערבית של המשטח, אך זו לא השתמרה בשל בלייה של הסלע. גת זו דומה לגתות תענכיות המתוארכות לתקופת הברונזה התיכונה (גצוב, אבשלום-גורני ומוקארי תשנ"ח:195–197). בור האיסוף של הגת גדול בהשוואה לגתות מטיפוס זה, אך אפשר שמתחילה נחצב בור קטן יותר והוא הורחב בשלב מאוחר.
 
גת 4 (איורים 10, 11) כוללת משטח דריכה חצי עגול (L112) ובור איסוף סגלגל (L111), שבקרקעיתו נחצבה גומת שיקוע קטנה. אי אפשר לתארך גת מטיפוס זה.
 
גת 5 (L117; איורים 3, 12). גת קטנה מאוד, הכוללת משטח דריכה ובור איסוף מעוגלים. משטח הדריכה מוקף בתעלה חצובה המוליכה אל בור האיגום. אי אפשר לתארך גת מטיפוס זה.
 
גתות 6–8 (6 [L108; איורים 6, 13]; 7 [L115; איורים 14, 15]; 8 [L116; איורים 16, 17]). שלוש גתות, הכוללות אגן מלבני שפינותיו מעוגלות ונחצבה בו גומת איגום קטנה. דריכת הענבים בגתות אלה נערכה באגן, והתירוש לא הופרד מהזגים והחרצנים. אי אפשר לתארך גת מטיפוס זה.
 
כבשן סיד (3.5 מ' קוטר; איורים 18, 19). הכבשן נחצב בחלקו התחתון בסלע נארי ואילו בחלקו העליון הוא נבנה באבני שדה. הקיר הבנוי של הכבשן השתמר לגובה מרבי של 2 מ'. בתוך הכבשן התגלו הצטברויות אדמה, ובהן אבנים שהתמוטטו מהקיר. הכבשן כולל תא אחד, שבו הונחו אבני הגיר והוקפו בחומר תבערה. בצדו המערבי של הכבשן נבנתה תעלה להזרמת אוויר לתוך הכבשן. על קרקעית הכבשן התגלו כמה שכבות של סיד, חומר שרוף, אפר ופחם (איור 20). לחומר השרוף בכבשן יש הרכב כימי דומה לזה של האדמה שנאספה ליד הכבשן, ולכן נראה כי אדמה מצדי הכבשן נפלה לתוכו ונשרפה. הכבשן יצא מכלל שימוש וההצטברויות בתוכו לא פונו לפני שחלקו העליון התמוטט. בכבשן התגלו חרסים מעטים לא אינדיקטיביים. כבשנים מטיפוס זה היו בשימוש למן התקופה הרומית ועד לתקופה העות'מאנית.
 

בחפירה נחשפו שמונה גתות וכבשן סיד ותועדו מערת קבורה ובור מים; רק אחדים מהם תוארכו. ריכוז הגתות, שבדרך כלל ממוקמות ליד כרמים, מלמד כי באזור הייתה תעשייה להפקת יין בתקופות שונות.