בריבוע A נחשפה מערה חצובה (איור 2) וסמוך לה מדרום פיר חצוב שבתחתיתו כוך. המעבר בין המערה לפיר נסתם באבני שדה במגוון גדלים (איור 2: חתך 1-1). פתח המערה (0.79×0.95 מ') בצדה הצפוני והוא הוביל אל חלל (2.80×2.25 מ', 1.5 מ' גובה) שהכיל מילוי ושברי כלי חרס אחדים מהתקופה הביזנטית (לוקוס 118).

הפיר מדרום מערב למערה (איור 2: חתך 2-2) מתרחב בתחתיתו לצורת פעמון (0.82 מ' קוטר עליון, 1.2 מ' תחתון, 1.6 מ' גובה) ונמצא בו מילוי סחף שכלל שברי כלי חרס מתקופות הברונזה התיכונה 2 והברזל 2 (לוקוס 123). בדופן הפיר התגלה כוך (איור 2, חתך 3-3, 1.05×0.80×0.95 מ') שבו נמצא שבר גלוסקמה מהתקופה הכלקוליתית ושברי כלי חרס מתקופת הברזל 2 (לוקוסים 131, 135).
נתגלו שני שברי גלוסקמה כלקוליתית שלא באתרם (איור 1:3, 2). בפתח המערה נמצאו שלוש קערות ושני בסיסים מתקופת הברונזה התיכונה 2: קערה מזווה ודקה מחרס מתכתי עם שפה נוטה חוצה (איור 3:3) ושתי קערות (איור 4:3, 5) ושני בסיסים (איור 6:3, 7) מחומר מנופה וצרוף היטב. עיקר הממצא הקרמי מתקופת הברזל 2 שנתגלה בכוך תוארך למאות הט'-הח' לפסה"נ: קערות מזוות ומעוגלות, חלקן מחופות אדום (איור 11-1:4), סירי בישול (איור 19-12:4), פך (איור 20:4) ופכית (איור 21:4).
המערה נחצבה קרוב לוודאי בתקופת הברונזה התיכונה 2 ונראה שנפגעה מחציבת הפיר והכוך מדרומה. נראה כי לאחר אטימת המעבר בין הפיר והכוך לבין המערה, שימשו אלה מרתפי אחסון בתקופת הברזל 2.
 
בריבוע B נחשפו שלושה שלבים שתוארכו לתקופת הברזל 2 (איור 5). מן השלב השלישי המאוחר נחשף קיר (W103) בציר צפון–דרום, בנוי משורה אחת של אבני גוויל בינוניות
(0.45×0.35×0.20 מ') שממנו השתמר נדבך אחד בלבד. אל הקיר ניגשת רצפה (לוקוס 113) העשויה מאבני גוויל בינוניות (0.30×0.25×0.25 מ') על מצע אבני גוויל קטנות (לוקוס 112). מן השלב השני התגלה מתחת לקיר קיר נוסף (W134), בחלקו מתחת לקיר 103, שצירו מזרח–מערב והשתמר ממנו נדבך אחד בנוי אבני גוויל קטנות (0.10×0.15×0.08 מ') ומושתת על אדמה מהודקת (לוקוסים 140, 141). דרומה לו נחשף מתקן מטויח שמתארו מלבני ופינותיו מעוגלות (לוקוס 133). מן השלב הראשון הקדום התגלתה חציבה עגולה (לוקוס 143) מתחת לקיר 134. בחציבה מילוי חרסית חומה-צהבהבה המכיל שברי כלי חרס קטנים שאינם ניתנים לתיארוך. החפירה הופסקה עם גילוי חלקה העליון ולכן טיבה לא הובהר.
ממצא כלי החרס משני השלבים הראשונים הוא מתקופת הברזל 1 ו-2: קערות (איור 4-1:6), סירי בישול (איור 9-7:6) וקנקנים (איור 12-10:6).
השרידים מעידים קרוב לוודאי על פעילות חקלאית כלשהי בתקופת הברזל 2.