מחצבות

נחשף שטח נרחב של מחצבות אבנים לבנייה (איור 2). בחלק מהמקומות העמיקו החציבות עד כמטר מפני השטח. במקומות אחדים נמצאו תעלות ניתוק סביב גוש אבן ולפי סימני החציבה נראה כי נחצבו אבנים במגוון גדלים. במזרח נמצא סלע קירטון רך, ושם מוקדי החציבה מטים יותר. באדמה שכיסתה את המחצבות נמצאו חרסים אחדים מהתקופה הרומית.
 
מערה דרומית
פתח הכניסה למערה נחשף בצדה הדרומי (איור 3); ראשו קמור ובחלקו הפנימי שקע לציר דלת ומגרעת לבריח. מהפתח נוטה הרצפה קלות צפונה, אל מרכז המערה. בדופן המזרחית חצוב פתח בור מים, קמור ומטויח בחלקו. בצפון, מתאר החציבה והעדר שרידי טיח על הדופן המזרחית מצביעים על חלל קדום שלא שרד, כנראה שבוטל בחציבות מאוחרות; הרצפה בחלק זה שטוחה ונמוכה יותר. בקצה הצפוני פתח המוביל למערה נוספת. במילוי שנחפר נמצאו אבני בנייה במפולת וכן חרסים רבים מהתקופה הרומית הקדומה, מרביתם מטיפוס אחד של קנקן.
 
בור מים
שלוש תעלות חצובות, שבוטלו בשלב מאוחר בחציבה, מובילות אל פתחו הסגלגל של הבור. הפתח חצוב בשכבת סלע נארי קשה, ואילו הבור, שצורתו קמרון, חצוב בשכבת הקירטון הרכה. על רצפת הבור ותקרתו שכבות של טיח הידראולי אפור. בדופן המערבית חצוב פתח שחלקו העליון קמור וגם עליו שרדה שכבת טיח הידראולי (איור 4); בשלב מאוחר הפתח הוקטן בבנייה בחלקו התחתון. על רצפת הבור נמצאו שברים של קנקנים מהתקופה הרומית הקדומה.
 
מערה צפונית
מצפון למערה הדרומית ולצד בור המים התגלה חלל נוסף שנחצב בקירטון רך ולו מתאר מאורך, דפנות שאינן ישרות ורצפה ישרה. על הרצפה נמצאו שברי קנקנים מהתקופה הרומית הקדומה ומעליהם רסק גירי ושברי אבנים, שרידי תקרת המערה שקרסה. מעליה נמצא מילוי של אדמה, אבנים וחרסים מהתקופה הרומית.
 
קולומבריום
התגלה חלל עגול, חלקו חצוב וחלקו בנוי מאבנים קטנות שכוסו בטיח דק, שבדופנותיו נחצבו כוכים: שלוש שורות במזרח, ושורה אחת בצפון ובמערב (איור 5); התאים שבדופן המערבית בנויים בחלקם. שרידי טיח נמצאו על דופנות הכוכים שבראש המתקן ועל פתחו. נמצאו מעט חרסים מהתקופה הרומית.
 
מתקן מרובע
הקולומבריום מחובר בדרום בפתח חצוב ומטויח למתקן מרובע (איור 6), חלקו חצוב וחלקו בנוי, שקירותיו מטויחים. קירות המתקן נבנו במגוון דרכים: הקיר המזרחי בנוי מאבנים גדולות וטויח גם מצדו החיצוני, הקיר הדרומי נבנה מאבנים גדולות ובינוניות על הסלע, והקיר המערבי בנוי מאבנים קטנות על סלע חצוב. רצפת המתקן, שנפגעה מקידוח בן זמננו, נחצבה בשיפוע קל לצפון, ונמצאו עליה חרסים מעטים מהתקופה הרומית.