עם תחילת הכנת השטח לחפירה החלו לעלות מים לפני השטח ולהצטבר בשטח החפירה. לדברי תושבי המקום תופעה זו מוכרת בחלק זה של היישוב. כתוצאה מכך נחפרו בדרומו של שטח החפירה באמצעות כלי מכני בור ניקוז ותעלה לניקוז המים מחוץ לשטח החפירה (איור 2). בחפירה נחשפו שני קירות (W115 ,W110), היוצרים פינה. אל קיר 110 נצמד מצפון קיר שמהלכו חצי מעגל (W112; איור 3). קירות 112 ו-115 נבנו הישר על הסלע. שלושת הקירות נבנו באבני גוויל והשתמרו לגובה נדבך אחד; נראה כי אלה הם יסודות של קירות. מתחת לקיר 110 הובחן קיר קדום יותר (W123) שנבנה בכיוון מזרח-מערב; הוא לא נחפר בשל הצפה (איור 4). בחלקו הצפוני של שטח החפירה נחשף הסלע וניכר כי מפלסו יורד כלפי דרום.

בחפירה התגלה ממצא קרמי מועט מהתקופות האסלאמית הקדומה, הממלוכית והעות'מאנית. ממצא זה אינו מתארך בוודאות את שרידי הבנייה בשטח, אך אפשר שיש לתארך שרידים אלה לסוף המאה הי"ט לסה"נ, עת הוקם הכפר הצ'רקסי במקום. בחפירה שנערכה במרחק של כ-200 מ' ממערב לכאן התגלו בין היתר שרידי בנייה וממצא קרמי מתקופות דומות (ר' חדשות ארכיאולוגיות 118). מדרום לקיר 112 התגלה שבר של צמיד מזכוכית כחולה, המתוארך לתקופה העות'מאנית.