בגבעת הקרטון התגלו בור מים (אתר 1) וטרסות חקלאיות (אתרים 2–4; איור 1). אי אפשר לתארך את חציבת הבור, אך ללא ספק הוא היה בשימוש גם בעת החדשה כי פי הבור דופן בבטון מודרני. קשה גם לעמוד על זמן בניית הטרסות.
לאור הסמיכות לתל גת הגלילית סביר שממצאי הסקר הם שריד לפעילות חקלאית של תושבי התל.