הקבר חפור באדמת חמרה ללא מבנה בנוי, בעומק של כשני מטרים מפני הכביש. נמצא בו שלד אחד שכיוונו מזרח–מערב, בקבורה ראשונית ובארטיקולציה. עצמות השלד כללו עצמות פוסטקרניאליות ללא הגולגולת שכנראה לא השתמרה, מהן זוהו עצמות הרגלים והידיים וכן הצלעות. הפרט שוכב פרקדן, ראשו במזרח ורגליו במערב. על פי אורך העצמות הארוכות, עוביין וקצות העצמות המאוחות לגוף העצם, ניתן להעריך כי הפרט הוא זכר בוגר, שגילו יותר מ-15 שנים.