מעגל אבנים (איורים 2, 3). בראש הגבעה נחפר מעגל אבנים (W111; מידות 3.0×4.5 מ', 1.15 מ' גובה מרבי), אולי שרידי שומרה. המעגל מורכב מאבנים במידות שונות (1 מ' אורך מרבי) ומהסלע הטבעי במקום. בתוך המעגל נחשף מפלס של אדמה מהודקת (0.1 מ' עובי), שהונח על הסלע וניגש אל תחתית קיר 111. בחפירת מפלס האדמה המהודקת התגלה חרס יחיד מהתקופה הביזנטית.

 
קירות מדרגה. נחפרו חמישה קירות מדרגה. במעלה המדרון נחפר קיר, שתחם כנראה חלקה חקלאית (W112; אורך 28 מ'; איורים 4, 5). הקיר נבנה באבנים גדולות (1.5 מ' אורך מרבי), שהונחו הישר על הסלע. מצפון-מערב לקיר 112 נחפר קיר נוסף התוחם חלקה חקלאית (W113; אורך 31 מ', גובה 0.5 מ'; איורים 6, 7). הקיר נבנה משורה אחת של אבנים (1.2 מ' אורך מרבי), שהונחו הישר על הסלע. אפשר שקיר 113 הוא המשכו של קיר 112. בחפירת קיר 113 התגלו חרסים מהתקופה הביזנטית. באמצע המדרון נחפר קיר תמך של מדרגת עיבוד (L106 ,W116; אורך 29 מ', רוחב 1 מ', גובה 0.5 מ'; איור 8), שנבנה משתי שורות של אבנים בינוניות ובתווך מילוי של אבנים במידות שונות. הקיר נבנה הישר על הסלע, והוא תוחם מדרגת עיבוד צרה (כ-2 מ' רוחב; 0.6 מ' עובי האדמה). בקרבת מקום נחפר קיר תמך נוסף של מדרגת עיבוד (W107; אורך 9 מ', רוחב 1.5 מ', 0.5 מ' גובה), שנבנה גם הוא משתי שורות של אבנים (1 מ' אורך מרבי) ובתווך מילוי של אבנים קטנות. הקיר נבנה הישר על הסלע, והוא תוחם מדרגת עיבוד צרה (כ-3 מ' רוחב; כ-0.4 מ' עובי האדמה). בתחתית המדרון נחפר קיר תמך של מדרגת עיבוד (W108; אורך 11 מ', רוחב 1 מ', גובה 0.3 מ'; איורים 9, 10), שנבנה מגיבוב של אבנים (0.5 מ' אורך מרבי). הקיר נבנה הישר על הסלע, והוא תוחם מדרגת עיבוד צרה (כ-2 מ' רוחב).

מערה. נחפרה מערה טבעית (L103; מידות 4.5×5.0 מ', כ-1.5 מ' גובה; איורים 11, 12), שתקרתה התמוטטה ברובה פרט לחלקה הצפוני-מזרחי (L110). בחפירת מפולת התקרה התגלו שברי גוף רבים של קנקן מהתקופה הביזנטית. מתחת למפולת התקרה נחשפה קרקע סטרילית המלמדת שהמערה לא הייתה בשימוש.

ערמות של אבנים מסוקלות. נחפרו שתי ערמות אבנים. האחת סגלגלה (L104; אורך 4.8 מ', גובה 0.3–0.5 מ'; איורים 13, 14), והיא כוללת מעגל של אבנים גדולות, התוחם אבנים קטנות. בין האבנים התגלו חרסים מהתקופה הביזנטית. חלק מהערמה הונח על קיר של מדרגת עיבוד (W114) וחלקה הונח על קרקע סטרילית. הערמה השנייה מעוגלת (L105; קוטר 5.2 מ', גובה 1.1 מ'; איורים 15, 16), וכוללת גם היא מעגל של אבנים גדולות, שהשתמר בחלקו, התוחם אבנים קטנות יותר. גם ערמה זו הונחה בחלקה על קיר של מדרגת עיבוד (W115) וחלקה הונח על קרקע סטרילית.

החפירה נערכה בשטח חקלאי המשתרע במדרון הצפוני של גבעה, באזור טרשים. בנייתם של הקירות שנחפרו אינה טובה והקרקע במדרגות רדודה. כל אלה מלמדים כנראה שהחקלאות שהתקיימה בשטח זה הייתה מוגבלת. עם זאת זוהי דוגמה לניצול שטח שלו פוטנציאל חקלאי נמוך. בחפירות בקרבת מקום התגלו גתות, ולכן אפשר שבשטח החפירה גידלו גפנים. הממצא הקרמי דל, אך הוא התגלה בכל שטח החפירה, והוא מתוארך לתקופה הביזנטית בלבד, ולכן נראה שעיקר הפעילות באתר התקיימה בתקופה זו.