שכבה II

מהמבנה המזרחי הבנוי על גבעה גבוהה ומשקיף על שער העיר נתגלו שני קירות
(W111 ,W102; איור 2) היוצרים פינה דרומית-מערבית של המבנה ונמשכים מזרחה וצפונה מחוץ לגבולות החפירה. קיר 102 (4.9 מ' אורך, 0.9 מ' רוחב) בנוי בניית גוויל מאבני בזלת, בציר צפון–דרום, ליבתו אבני גוויל קטנות ושטוחות ואדמה אפורה. הוא השתמר לגובה שני נדבכים (0.45 מ') והיה מושתת על שכבת משקעים אפורה (L112) שהכילה גושי טרוורטין קטנים ומעט חרסים מהתקופה הרומית (המאה הב' לסה"נ). קיר 111 בנוי בניית גוויל מאבני בזלת בציר מזרח–מערב (2.4 מ' אורך, 0.75 מ' רוחב) והשתמר לגובה נדבך אחד. רצפת המבנה לא השתמרה, היא נהרסה כנראה בתקופה הביזנטית (שכבה I) בעת בניית המבנה המערבי. 
 
שכבה I
נתגלתה תעלת ניקוז חפורה הבנויה בתוך שכבת טרוורטין (L105) וחוצה את השטח בציר דרום-מערב–צפון-מזרח, המשכה מחוץ לשטח החפירה. חלקה הצפוני עולה על קירות 102 ו-111 משכבה II (איור 3). התעלה (0.2 מ' רוחב, 0.3 מ' עומק), בנויה מאבני גיר ובזלת בשימוש משני. דופנותיה (W104, W103, רוחב כל אחת 0.20–0.35 מ') בנויות משורת אבנים המלוכדות באבני גוויל קטנות ובטון. צדן הפנימי של דופנות התעלה היה מטויח בעבר, אולם השתמרו רק טביעות התשליל של הטיח על הצטברות הטרוורטין. רצפת התעלה הייתה מטויחת בטיח הידראולי והצטברה עליה שכבה עבה של משקעים שהצרה את התעלה (0.1 מ' רוחב). הכמות הגדולה של גושי הטרוורטין מעידה על שימוש ממושך בתעלה.
התעלה הייתה סגורה בשכבת סחף שהכילה מעט חרסים מהתקופה הרומית המאוחרת ומטבע מהשנים 351–361 לסה"נ (ר"ע 112104). משני צדי התעלה הייתה שכבת מילוי של אדמה אפורה על הטרוורטין (L114 ,L107) שהכילה מעט חרסים מהתקופה הרומית המאוחרת.
בחלק הצפוני-מערבי של החפירה נתגלו שרידי המבנה המערבי, בנוי על מדרון המשתפל לעבר נחל חרוד, חלק משכונת מגורים הבנויה במדורג. נחשף ממנו חדר מרתף וחצר פתוחה מדרומו וממערבו (ר' איור 1). חדר המרתף (3 מ' אורך חשיפה, 3 מ' רוחב) חפור לתוך הטרוורטין ורצפתו נמוכה במטר אחד ממפלס רצפת החצר הפתוחה (איור 4). קירות חדר המרתף (W115 המזרחי, W118 הדרומי, W122 המערבי, 0.4 מ' רוחב כל אחד), בנויים בניית גוויל מאבני בזלת קטנות וגושי טרוורטין. ליבת הקירות עשויה מאבנים קטנות מלוכדות בבטון ובסיד. צדי הקירות החיצוניים צמודים לסלע ואילו צדם הפנימי מדופן בשברי חרסים המושקעים בשכבת טיח סיד. הקירות הושתתו על הסלע וניגשת אליהם רצפת המרתף העשויה מטיח סיד (L124) שהושתתה על
הסלע ונחשפו בה שלוש שכבות: שכבה תחתונה מאבנים קטנות (0.1 מ' עובי), שכבה אמצעית משברי חרסים ובטון (3–5 ס"מ) ושכבה עליונה מטיח סיד (1 ס"מ עובי). שכבת הטיח של הרצפה 'עלתה' גם על קירות המרתף.
בפינה הדרומית-מערבית של חדר המרתף על הרצפה נתגלו שלוש מדרגות שמתארן קשתי, בנויות מאבני בזלת (1.2 מ' קוטר מדרגה תחתונה, 1 מ' קוטר מדרגה אמצעית, 0.6 מ' קוטר מדרגה עליונה, 0.22 מ' גובה כל אחת), שהובילו מהמרתף אל החצר הפתוחה.
על רצפת המרתף הייתה שכבת הרס, שהכילה אדמה אפורה, אבני גוויל קטנות וגושי טיח, חרסים ומטבע עיר מהמאות הב'–הג' לסה"נ אולי ממטבעת קיסריה (ר"ע 112108). מכלול כלי החרס תוארך למאות הב'–הד' לסה"נ: קדרה פשוטה (איור 1:5), קדרה בעלת שפה מעובה ומעוגלת עם רכס מתחת לשפה (איור 2:5), קדרה בעלת שפה מרוכסת ועיטור פלסטי בהון בדופנותיה (איור 3:5), קדרת בישול בעלת דפנות מצולעות עם שתי ידיות אופקיות (איור 4:5), סירי בישול מעוגלי גוף, ששפתם פשוטה וחתכה מעוגל או משולש, צווארם נוטה החוצה (איור 5:5–8) וקנקנים בעלי שפה פשוטה, מעוגלת או משולשת (איור 9:5–13).
גבולות החצר הפתוחה שמדרום וממערב לחדר המרתף אינם ברורים. על רצפת החצר העשויה מסלע הטרוורטין נחשפו שני מתקנים. מתקן מלבני (L120; מידות 1.24×1.30 מ') צמוד למרתף מדרום, תחום מארבעת צדדיו בשורת אבני משקעים ונשתמר לגובה נדבך אחד
(0.15 מ' רוחב, 0.15 מ' גובה). רצפת המתקן בנויה דבש בזלתי ומושתתת על הסלע. מתקן שני (L121) נתגלה בפינה הצפונית-מערבית של החצר והוא נמשך מחוץ לתחום החפירה. למתקן קיר לבנים דק (1 מ' אורך, 9 ס"מ רוחב וגובה) שמשני צדיו תשתית אבני גוויל קטנות. המתקנים והחצר היו מכוסים בהרבדה שהכילה חרסים מהמאות הב'–הד' לסה"נ.
ממזרח למרתף נחשפה רצפה מהודקת (L110 ,L106) שכיסתה את ראש קיר 102 משכבה II, עשויה מאדמה אפורה, אבני גוויל קטנות, שברי רעפים וחרסים ומושתתת על שכבת סטרילית של משקעים (L108). ברצפה נמצאו משקולת נול, שלושה מטבעות (ר"ע 112105–112107) מהמאות הב'–הג' לסה"נ וחרסים מהמאות הב'–הד' לסה"נ: קדרות בישול בעלות זיווי חד במרכז הגוף ושפת מדף תלויה (איור 1:6–3), קדרת בישול בעלת שתי ידיות אופקיות (איור 4:6), מכסה קדרת בישול מצולע (איור 5:6), סירי בישול בעלי שפה משולשת וצוואר קצר (איור 6:6, 7), סיר בישול עם שפה תלויה (איור 8:6) וקנקנים בעלי שפה מעוגלת ורכס בחיבור עם הצוואר (איור 9:6–12).