השטח סלעי ומכוסה בשכבת סחף דקה ובעשבייה גבוהה וצפופה (איור 1). בסקר רגלי לא אותרו אתרים חדשים. בנקודות שבהן פני הסלע היו גבוהים נעשה חישוף נרחב של הסלע ואילו באזורים שבהם הייתה הצטברות קרקע ניכרת נחפרו חתכי בדיקה.

במדרגות הסלע הרחבות המשתרעות בציר צפון-מערב–דרום-מזרח נתגלו חציבות רדודות, ללא דפנות ישרות (ר' מפת משמר העמק [32], אתר 10; איור 2). בבדיקת החתכים התברר שהחציבות מתפרשות על חלקים ניכרים מהגבעה.
נמצאו רק שברי כלי חרס ספורים המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית.