נחשף קיר (W303; אורך 2.1 מ'; איורים 1, 2) שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, בנוי נדבך אחד של אבני גיר בינוניות (0.50×0.45×0.20 מ') וגדולות (0.85×0.40×0.22 מ') ומושתת על גבי שכבת חול דקה. מדרום-מזרח לקיר, בפינתו הדרומית-מזרחית של הריבוע, נחשף מוקד שרפה (L305; ר' איור 1).

 
בשכבה חרסיתית כהה שנחפרה בריבוע התגלה ממצא קרמי וליתי המתוארך לתקופה הניאוליתית הקרמית א' (התרבות הלודית – תרבות יריחו IX). בממצא הקרמי קערות (איור 1:3–8), פערור (איור 9:3), קנקן (איור 10:3) וקנקנית (איור 11:3).
הממצא במילוי שמעל גובה הקיר מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה 2ב', ובו קערות (איור 1:4–6), בסיס דיסקוס קעור של קערה (איור 7:4), קנקנים (איור 8:4, 9), פכים (איור 10:4, 11) ובסיס פך (איור 12:4).
 
המכלול הליתי
פולינה ספיבק
 
במכלול הליתי 45 פריטי צור (טבלה 1). המכלול מצומצם ומייצג תעשייה נתזית מובהקת שבה היחס נתזים/להבים 5:1. בין הפריטים זוהה גרעין אחד וכלי אחד.
טבלה 1. פריטי הצור
טיפוס
N
%
נתזים
16
36
להבים
4
9
גרעינים
1
2
צ'אנק
17
38
נתזים ראשוניים
5
11
כלים
2
4
סה"כ
45
100
 
בגרעין משטח נקישה אחד, והוא נוצל עד תום. נראה כי נעשה מחלוק צור קטן.
בכלים להב מגל משונן (איור 5) שעל הגחון שלו ניכר ברק שימוש. להב המגל והגרעין, מוכרים היטב בתרבות הלודית (יריחו IX) מהתקופה הניאוליתית הקרמית ('Atiqot 47:29–38).
 
התגלו קיר ומוקד המתוארכים לתקופה הניאוליתית (התרבות הלודית – יריחו IX) על פי הממצא הקרמי והליתי ועל סמך השוואת הגבהים לממצאים מתקופה זו בחפירת 2009 (הרשאה מס' 5658-A). הממצאים מהתקופה הניאוליתית נחשפו כ-30 מ' מדרום-מזרח לשרידים הניאוליתיים מעונת 2009 והם מתווספים לממצאי התקופה שנמצאו בחפירות נוספות בשכונת נווה ירק בלוד.
מעל ממצאי התקופה הניאוליתית שנמצאו בחפירה התגלו מילויים עם חרסים מתקופת הברונזה התיכונה 2ב' ופסולת של סיגים, ויש להניח שמקורם בשכבה מתקופה זו שלא שרדה בעקבות הסרת פני השטח בכלי מכני. שרידים מתקופה זו נחשפו ממערב לחפירה, כ-3 מ' מעל השכבה הניאוליתית, בהם קיר תוחם וכוריות של תעשיית מתכת, ויש להניח שיישוב זה נמשך מזרחה אל שטח החפירה, אף שכאמור לא התגלה בה.