הגת פשוטה, נחצבה בסלע וסביבה חציבות נוספות (איור 2). לגת משטח דריכה מלבני

(L102; רוחב 1.4 מ', אורך כ-1.8 מ') בכיוון צפון–דרום, וצדו הדרומי הרוס. מצפון למשטח הדריכה חצוב בור איגום (L103; מידות 0.80×1.29 מ', 1.35 מ' עומק), והם מקושרים זה לזה בתעלה קצרה. תחתית בור האיגום נהרסה בחלקה, אולם אפשר להבחין בשרידי גומת שיקוע.

ליד הגת התגלו שני ספלולים – אחד סמוך לפינה הצפונית של בור האיגום, ואחד סמוך לפינה הצפונית של משטח הדריכה. ממזרח למשטח הדריכה נחשף מתקן חצוב ובו בור רבוע (L100; מידות 0.70×0.75 מ', 0.4 מ' עומק) ובור עגול (L106, קוטר 0.6 מ', עומק 0.5 מ') המקושרים ביניהם בתעלה. ייתכן שהמתקן שימש לאחסון ענבים אם כי הקשר בינו ובין הגת אינו ודאי, ואולי חציבתו אינה קשורה כלל לגת. מצפון לבור האיגום נתגלו אגן עגול ותעלה (L107) שהחלק הצפוני שלה לא השתמר. המתקן נועד כנראה לכתישת צמחים שהוספו לתירוש כדי לשפר את טעמו.
כ-40 מ' ממערב לגת זוהה חשוף על פני השטח, מתקן חצוב בסלע (L105; איור 3). המתקן המורכב מאגן סגלגל (0.45×0.58 מ'), גומה עגולה ותעלה קצרה המקשרת ביניהם (0.12 מ' קוטר, 0.04 מ' עומק). המתקן שימש כנראה לכתישה ולמיצוי צמחי תבלין.
הממצא שנתגלה סביב הגת היה דל וכלל שברי גוף מצולעים של קנקנים מהתקופה הרומית או הביזנטית. במתקן הסחיטה ובסביבתו לא נתגלה כל ממצא מתארך.
 
הגת נמצאה על גבעה ללא יישוב קרוב וגם בסקר שנערך בסביבתה נחשפו מתקנים בלבד. מחשופי הסלע ומיעוט הקרקע לא אפשרו פעילות חקלאית רבה, וסביר שהאזור נוצל ברובו למרעה. עם זאת, הגת מהחפירה והגת שנחשפה בסקר מעידות כי גידלו בסביבה גפנים והפיקו מהן יין. טיפוס הגת מאפיין את הגתות המשפחתיות ולכן קרוב לוודאי שלא הייתה במקום פעילות תעשייתית ענפה.