המבנה בנוי על מדרון מתון מעל שכבה של אדמת סחף סטרילית. נחשפו ארבעה קירות בנויים מאבני גוויל בינוניות וגדולות. תוואי הקירות מאפשר לזהות ארבעה חדרים נפרדים (L110,L107 ,L105 ו-L112). בשל שטח החפירה המצומצם נחפרו החדרים רק בחלקם ולכן קשה לקבוע את תפקידם או את גודלם המקורי (איור 3).

בין החדרים המערביים, 107 ו-112, מפריד קיר (W3) ובצפון הם תחומים בקיר W1, שנבנה בניצב לקיר W4. בקצה הדרומי של קיר W3 לא השתמר המשך הקיר ונראה כי הוא נקטע. לא הובחנה הפרעה וייתכן שהפער מעיד על פתח כניסה שחיבר בין החדרים. בחדר 107 נחשפה רצפת עפר כבוש (L107) שניגשה לבסיס קיר 3. מעל הרצפה נתגלו חרסים רבים (איור 4). ייתכן שהחדר היה חצר מרכזית של המבנה שהייתה מוקפת בחדרים נוספים. רצפת עפר כבוש הניגשת לבסיס קיר 3 נמצאה גם בחדר 112; ליד אמצע הקיר בחדר 112 נמצאה אבן מלבנית גדולה ושטוחה, שקועה ברצפה. ייתכן ששימשה בסיס לעמוד שתמך בגג.
החדרים המזרחיים במבנה, L105 ו-L110, הופרדו מהחדרים המערביים בקירות W1 ו-W2. קיר מחיצה (W4) שכיוונו צפון-מזרח דרום-מערב חצץ בין שני החדרים. חדר 105 שנחפר פחות מיתר החדרים נסגר במערב בקיר W2 ובצפון בקיר W4. פער קטן ביו הקירות אפשר כניסה לחדר מחדר 107 הסמוך. רצפת חדר 105 הייתה עפר כבוש.
חדר 110, מצפון לקיר 4, נחשף בחלקו, מלא כמעט לחלוטין במפולת אבנים לא סדורה. לאחר הסרת האבנים נחשף הפן הדרומי של קיר 1, שהשתמר לגובה של 3–4 נדבכים (1 מ' גובה). רצפת עפר כבוש (L110) ניגשה לבסיס הקיר ומפלס היה נמוך בהרבה (0.7 מ' עומק) ממפלס הרצפות בחדרים האחרים. במרכז רצפת החדר נתגלה קטע מרוצף בלוחות אבן שטוחים ומעליו נחשף קנקן אגירה.
בכל שטח החפירה נמצאו חרסים ופריטי צור מתקופת הברונזה הביניימית. במכלול החרסים שלטו שברי קנקנים המאופיינים בבסיסים שטוחים ושפות דמויות משולש. בכלי חרס אלה מופיעים לעתים קרובות רצועות בעלות עיטור מחורץ או טביעות אצבע סביב צוואר הכלי.
 
בחפירה זוהו לראשונה שרידים פרוטוהיסטוריים מתקופת הברונזה הביניימית בתרום. אתרים אחדים מתקופה זו מוכרים בסביבה הקרובה. כ-2 ק"מ מצפון-מזרח למושב תרום, לאורך השול הדרומי של כביש 44, נערכה חפירת הצלה (חדשות ארכיאולוגיות 124) ונחשפו בה משטחים של חלוקי נחל ואבנים קטנות הקשורים לקירות טרסה. החרסים במשטחי האבן תוארכו לתקופת הברונזה הביניימית ודומה שבתקופה זו נוצל השטח למטרות חקלאיות שטיבן אינו ידוע. בשנת 2011 נחפרו שרידי חווה חקלאית רבת חדרים המתוארכת לתקופת הברונזה הביניימית בנווה שלום (הרשאה מס' 6323-A), כ-4 ק"מ מצפון למושב תרום, סמוך לצומת לטרון.
בחפירה לא נתגלתה מפולת אבנים גדולה וייתכן שהקירות שנחשפו היו המסד למבנה-על גדול שהיה בנוי לבנים, אף שלא נמצא חומר לבנים ברור בחפירה. קיר 1 שהשתמר היטב מעיד על השקעה רבה בהקמת המבנה. מפלס הרצפה הנמוך יותר בחדר 110, לעומת מפלסי הרצפות בחדרים 107 ו-112, מצביע על שינויים ומדרוג במדרון הטבעי קודם לבנייה. דומה שהקרקע נחפרה כדי ליצור שני משטחים מדורגים ולאחר מכן הונחו אבנים קטנות ובינוניות לאורך החתך כדי לשמש בסיס להקמת הנדבך התחתון של קיר 1 הבנוי אבנים גדולות. האבן השטוחה שהייתה משוקעת ברצפת חדר 112 ושימשה אולי בסיס עמוד, מעידה שהחדר היה כנראה מקורה.  
השרידים האדריכליים שנחשפו בחלקם משקפים חלק ממבנה נרחב באתר גדול שאינו מוכר. שטח החפירה קטן ולפיכך קשה להבין את אופי המבנה וחדריו.