קיר 1 הובחן על פני השטח טרם החפירה ומהלכו מתעגל (כ-17 מ' אורך; איור 2). הקיר נבנה מאבני גזית גדולות (0.5 × 0.6 × 1.1 מ' בממוצע) ואף גדולות מאוד (0.9 × 1.7 מ'), שהונחו בקפידה בשיטת פתין. נחשף רק הפן המזרחי של הקיר לגובה של שלושה נדבכים (1.75 מ' גובה) ואילו הפן המערבי נותר מכוסה באדמת סחף. על חלק מאבני הקיר ניכרים שרידי טיח אפור בהיר וכן זיזים ושקעים, שסותתו אולי במטרה לסייע בשינוע או בקיבוע האבנים. קיר 3 נחשף בדרומו של ריבוע A2 (אורך 3.1 מ', רוחב 0.6 מ'), ומפגשו עם קיר 1 יוצר זווית חדה. מהקיר השתמרו רק שתי אבני שדה ואבן גזית, הסדורות בשורה. קיר 2 (4.2 מ' אורך, 1.1 מ' רוחב) התגלה בקצהו הצפוני של ריבוע A1, תחת הצטברות אדמה תחוחה (0.1 מ' עובי). אפשר שהוא נפגש עם קיר 1. קיר 4 (איור 3) התגלה במרכז ריבוע A1, ממערב לקיר 1, בין אבני מפולת; אולי הוא מקביל לקיר 1. בין האבנים התגלו שברים מעטים של טיח חום בהיר, ובו חסמים של חצץ ופחם. במרחק של כ-10 מ' מצפון-מזרח לקצה הצפוני של קיר 1, על הגדה המזרחית של הערוץ, נחשף קיר נוסף, שנבנה במקביל לגדה ונמשך לכיוון צפון לאורך של כמה עשרות מטרים. בריבועים התגלו מעט חרסים לא אינדיקטיביים.
בנייתם האיתנה של קירות 1 ו-2 מלמדת כנראה כי הם היו חלק מבנייה ציבורית. מיקום הקירות בערוץ נחל ושרידי הטיח על קיר 1 מלמדים אולי כי מבנה זה היה קשור בניצול מים, אולי של מי התהום הגבוהים באזור. הבארות הרבים בסביבה ובריכת האגירה שהתגלו בעבר מלמדים כי מי התהום הגבוהים נוצלו באזור זה כבר בתקופות הקדומות.