נחשפה גת משוכללת חצובה בסלע (איור 2) בשוליים הדרומיים-מזרחיים של עמק זבולון, מדרום לחורבת כושר (חאטר 2014נגורסקי 2016ב) וממערב לחורבת אושה (מסארווה 2014; נגורסקי 2016א).

 

הגת כוללת משטח דריכה (10L; 4 × 4 מ'), בור סינון מטויח (14L; 0.7 מ' קוטר) ובור איגום מטויח (11L, 16L; 1.7 × 1.9 מ'). משטח הדריכה יושר בחציבה, ודופנותיו חצובות בחלקן ובנויות בחלקן מאבנים גדולות מהוקצעות, ללא חומר מליטה. על המשטח התגלו שרידי תשתית אבנים של רצפה (19L), כנראה רצפת פסיפס שלא השתמרה. במרכז משטח הדריכה נחצב בור רבוע (20L), שבתחתיתו נחשף בסיס של בורג סחיטה (15L); הוא נוקז בתעלה חצובה לבור האיגום. משטח הדריכה התנקז בתעלה נוספת, שנחצבה בשפת המשטח, אל בור הסינון. מתחתית בור הסינון הובילה תעלה חצובה לבור האיגום. בור האיגום נחפר בחלקו ונחשפו בו ארבע מדרגות מטויחות, שהוליכו משפת הבור לקרקעיתו.

בטיח של בור הסינון נמצא שבר של שפת קנקן גלילי (איור 1:3), המתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ. בהצטברויות אדמה שכיסו את הגת נמצאו חרסים אחדים, ובהם קערות מטיפוס CRSW (איור 2:3–4) המתוארכות למאות הה'–הו' לסה"נ.

גת זו וגתות נוספות שנחשפו בקרבת מקום (חאטר 2014) מעידות כי במקום יוצר יין בתקופה הביזנטית וכי האזור שימש עורף חקלאי, כנראה של חורבת אושה הסמוכה.