החפירה (8 × 11 מ') נערכה למרגלותיה המערביים של גבעה. נחשף חלק של מבנה גדול (איורים 1, 2) ששימש כנראה מיתקן ולא למגורים. חדרי המבנה הקדום והשטח סביבו שימשו בשלב מאוחר יותר לקבורה והחפירה הופסקה עם גילוי הקברים. את המבנה חותך קיר של בניין בן זמננו (W13) שנחשף בחלקו. בחפירות שנערכו בעבר נתגלו שרידים שהעידו על קיומו של יישוב עתיק (ר' חדשות ארכיאולוגיות 109: 79–95).

 

המבנה
תוכנית המבנה כוללת לפחות ארבעה חדרים (A–D). לחדר A המרכזי (2.8 × 3.0 מ') קירות עבים (0.65–0.70 מ'; W12 ,W10 ,W8 ,W7), הבנויים אבני גוויל מהוקצעות שהונחו לרוחב הקיר. הקירות הושתתו חלקם על גבי הסלע וחלקם על יסוד בנוי אבני גוויל קטנות והשתמרו לגובה 2–3 נדבכים. על הפן הפנימי של הקירות שתי שכבות של טיח אפור. שכבת הטיח התחתונה (3–4 מ"מ עובי, 10 מ"מ עובי בפינות; איור 3) הכילה הרבה חצצים, חלוקי נחל קטנים ופירורי פחם והובחנו עליה חריתות עמוקות שנועדו לקבע את שכבת הטיח העליונה (2–3 מ"מ עובי). במרכז קיר 8 נתגלה פתח (0.5 מ' רוחב) שמזוזותיו טויחו בשכבה אחת של טיח. הפתח הוביל אל חדר B שמתארו מעוגל (1.5 × 2.8 מ') וקירותיו מטויחים בשכבה אחת של טיח אפור (3–5 מ"מ עובי). בדופן המזרחית של החדר נבנתה גומחה (0.30–0.35 מ'), שהשתמרה לגובה של 0.2 מ'. הדופן הצפונית של חדר B נפגעה מעט במהלך בנייתו של קיר 13.
שני פתחים נוספים נמצאו בקיר 12: במרכז הקיר (0.7 מ' רוחב) ובקצהו הצפוני (0.4 מ' רוחב). שני הפתחים טויחו בשכבה אחת של טיח שכמוהו הובחן גם על גבי הפן החיצוני של הקיר. סף שני הפתחים בולט מעבר לקו הבנייה של הקיר. ייתכן כי אלו שרידים של תעלות שהוליכו אל חדר A או מעברים מחדר A לחדר נוסף ממערב, שנהרס במהלך עבודות הפיתוח. בשלב מאוחר נסתם הפתח האמצעי בשתי אבנים.
קיר 7 מטויח בשתי שכבות של טיח גם מצדו החיצוני. בקצהו המזרחי הוא יוצר פינה עם קיר 10 שחלקו הדרומי תוחם את חדר C, שלא השתמר. בקטע שנחפר בחדר C לאורך קיר 7 נחשפה רצפת טיח על גבי משטח סלע מיושר.
ממזרח לחדר A נתגלה קטע קטן של חדר D, שלא ניתן לעמוד על תוכניתו השלמה. הוא תחום ממערב בקיר 10 ומצפון בקיר 14, שרק קצהו הצפוני נחשף.

 

הקברים
הובחנו 12 קברים, 6 בתחומי חדר A ו-6 על פני השטח שמדרום וממזרח לחדר, כולם בכיוון מזרח–מערב. לקברים דפנות בנויות מאבני גוויל קטנות שלוכדו בחומר מליטה הכולל סיד, והם כוסו באבנים שטוחות שחלקן נמצאו באתרן. הקברים בדרך כלל סמוכים זה לזה, אך יש הבנויים מעל לקבר סמוך, אולי עדות לכך שהמקום שימש זמן ממושך בית קברות.