בשני שטחי החפירה נפתחו ריבועים (2 × 2 מ') סדורים ברשת, וכל ריבוע חולק לארבעה ריבועים שווים, כך שאיסוף הממצא נערך ביחידות של 1 מ"ר. כל החומר מן החפירה סונן בנפה (5 מ"מ). פריטי הצור בשני השטחים מרוכזים בפני השטח (איור 4), ולפיכך בחפירה נאסף הממצא מפני השטח ונערכה חפירה לעומק של 10 ס"מ. בשולי שטח B נחפר חתך, והתברר כי שכבת החול שעליה פזורים הממצאים מכסה סלע גיר (איור 5).

הניתוח הטיפולוגי הראשוני של הממצא נערך בשטח, ובמהלכו הסתבר כי חלק גדול מפריטי הצור הפזורים על פני השטח כולל גושי צור טבעיים (בולבוסים). נראה כי בולבוסים אלה נכרו במכוון לסיתות, אך לאחר הכרייה נבררו מהם בולבוסים אחדים והיתר נזנחו בשטח. למרבית הבולבוסים אין צורה מוגדרת, אך מקצתם סגלגלים ואופייניים לתצורת הר קרן. פריטי הצור כוללים גם גרעיני ענק (0.3–0.4 מ' אורך), שמהם הוסרו נתזים אחדים, גרעיני צור במגוון גדלים וכן פסולת תעשייה וכלים שהושלכו לאחר הסיתות.
חלק ניכר מן הפריטים שנתגלו בחפירה מתוארכים לתקופה הפליאוליתית התיכונה (התרבות המוסטרית), והם כוללים גרעיני לבלואה (איור 1:6–5) וכלים שעשויים על נתזי לבלואה (איורים 7; 1:8, 2). כמו כן התגלו גרעיני להבים חד-כיווניים (איור 1:9), שכמוהם מוכרים באתרים מן התקופה הפליאוליתית העליונה עד לתקופה הכלקוליתית, גרעיני להבים דו-קוטביים (איורים 2:9; 10), המאפיינים את התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב', כלים דו-פניים, ובהם כלי דו-פני גס וגדול (איור 11) וכילף שחורפתו מעוצבת בהתזת רוחב (טרנשה; איור 1:12). כלים דו-פניים דומים מוכרים מאתרי התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א'. עם זאת כילפות דומים מוכרים ממכלולי התקופה הכלקוליתית בנגב, וסביר כי זמנו של הכילף בתקופה זו (האלף הה' לפסה"נ). במכלול כלים המתוארכים למן שלהי התקופה הניאוליתית ועד לתקופת הברונזה הקדומה, ובהם מגרד על צור לוחי (איור 2:12) ומגרד מסיבי עשוי מצור לוחי (איור 13), המאופיין בפן מכוסה בקליפת גיר שטוחה. לשני המגרדים הלוחיים שברור דמוי קשקשים, היוצר קצה פעיל חד.
בשטח B התגלה פריט מעניין. זהו גרעין בשלבי עיבוד ראשוניים שזמנו התרבות המוסטרית, שאליו חוברו ברפאות שלושה נתזים (איורים 14, 15). הרפאות מוכיחה מעבר לכל ספק כי פזורת הצור באתר איננה סחופה ברובה, אלא היא תוצר של סיתות מקומי. אתרי חציבה וסיתות דומים תועדו באזור הר קרן (Goring-Morris and Rosen 1987) וכן בגבעת ברנע שמדרום לכתף ניצנה (הרשאה מס' 6385-A, אתר 174–175).
 
הפריטים והכלים שהתגלו בחפירה מתוארכים ברובם לתרבות המוסטרית ובמקצתם למן התקופה הפליאוליתית העליונה ועד לתקופת הברונזה הקדומה. הם עוצבו בסביבת האתר מגושי צור, שנכרו במחשופי צור אאוקני איכותי סמוכים לאתר. כל פריטי הצור והכלים במכלול מסיביים למדי ואין עדות לפריטי צור קטנים, כגון ראשי חץ או כלים מיקרוליתיים; ייתכן שאלה נסחפו לשטח מצרים או שבאתר הפיקו רק פריטים וכלים גדולים.