בריבוע שנחפר (2.5 × 3.0 מ'; איור 2) נחשפה אדמת חמרה חולית מתחת למילוי בן זמננו (1 מ' עובי). בדפנות הצפונית והדרומית של הריבוע נמצאו תשתיות בנות זמננו שחדרו לקרקע וייתכן שפגעו בשרידים קדומים. צמוד לדופן המזרחית נחשפה גולגולת אדם (L101; איור 3); עצמות הגוף נקטעו כנראה במהלך יציקת בטון לבסיס עמוד חשמל. הגולגולת מייצגת כנראה פרט בוגר בקבורה ראשונית בכיוון מזרח–מערב, הראש בצד מערב והפנים מופנות דרומה. התפרים בכיפת הגולגולת עדיין פתוחים, ממצא אופייני לפרט שגילו קטן מ-30 שנים (Hershkovitz et al. 1997). הגלבלה ורכסי הגבות וכן הרכס העורפי (Superior Nuchal Line) לא מפותחים, מורפולוגיה אופיינית לפרט ממין נקבה. בניפוי אדמת החפירה הוצאו שרידים דלים של עצמות אדם ומעט חרסים המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית (המאות הג'–ה' לסה"נ).

 
על סמך מנח הקבורה ומיקום הקבר בתחומי בית קברות מוסלמי, אפשר להסיק שהקבר נחפר במאה הי"ב לסה"נ אל תוך שכבה מהתקופה הביזנטית.