שטח A (איור 3). מתחת לשכבת פני שטח, המורכבת מאדמה לא מקומית ואבנים במגוון מידות, נחשפה שכבת מילוי (0.6 מ' עובי בממוצע) של אדמה וחרסים מעטים מהתקופה הביזנטית. מתחת לשכבה זו התגלה סלע האם (L2–L6). מדרום-מערב לריבועי החפירה תועד על פני השטח קיר של מדרגת עיבוד (W1; כ-6.5 מ' אורך השתמרות; איור 4), שנבנה באבני צור גדולות והשתמר לגובה נדבך אחד.

 
שטח B (איור 5). במזרחו של השטח נחשפה פינה של מבנה קטן שנהרס ברובו (L15). קירות המבנה (W3 ,W2; אורך השתמרות 1.7–1.9 מ'; איור 6) נבנו מאבני צור. לצד הקירות פזורות אבני מפולת. בריבועי החפירה נחשפו מעט חרסים מהתקופה הביזנטית ושני חרסים יחידים מתקופת הברזל.
 
שטח C (איורים 7, 8). נחשף משטח (4 × 20 מ') של חלוקי נחל ואבני צור במגוון מידות. אפשר שזהו קטע מדרך קדומה שנהרסה במהלך השנים (איור 8).