נחשפו כמה קירות מתקופת המנדט הבריטי ואבנים וקירות שנראו כקברים אך חפירתם לא התאפשרה בשל התנגדות נציג משרד הדתות. נראה כי בכל התקופות היה השטח מחוץ לתחומי טבריה ולא היו בו מבנים. הקמת הקירות המנדטוריים הייתה חלק ממערך חלוקת הקרקעות של הכנסייה הסקוטית בשנים 1918-1908 והם גרמו כנראה הרס לקברים.