1 (נ"צ 191853/605427). בצדה המערבי של דרך קדומה שהוליכה לחורבה תועדה באר חצובה, שפתחה נבנה משישה עד שמונה נדבכי אבן.

2 (נ"צ 191318/605280). קטע מדרך קדומה, התחומה בשני קירות מקבילים; היא מתעקלת לכיוון דרום-מזרח (איור 2).
3 (נ"צ 191537/605414). גדרה שנהרסה בחלקה הדרומי בעת בניית כביש 358.
4 (נ"צ 191795/605486). קטע מדרך קדומה, התחומה בשני קירות מקבילים (1 מ' רוחבם, 0.5 גובהם); היא נמשכת לדרום במעלה הגבעה.
5 (נ"צ 191891/605425). מדרגת עיבוד, ולה קיר תמך שנבנה מאבנים גדולות והשתמר לגובה שבעה נדבכים (איור 3).
6 (נ"צ 191891/605429). מדרגת עיבוד, ולה קיר תמך שנבנה מאבנים גדולות והשתמר לגובה שבעה נדבכים.
7 (נ"צ 191318/605280). מדרגת עיבוד, ולה קיר תמך שנבנה מאבנים גדולות והשתמר לגובה שבעה נדבכים.
8 (נ"צ 191318/605295). באר בנויה, ובראשה במת בטון וברגים להרכבת מנוע שאיבה (איור 4).