שטח A. התגלתה גת חצובה בסלע (איורים 2–4), הכוללת משטח דריכה רבוע (L104; כ-4 × 4 מ', 0.5–1.0 מ' גובה דופנותיו) ובור איגום מלבני (L105; כ-1 × 2 מ', כ-1.2 מ' עומק), המחוברים בתעלה טבעית (L122; כ-0.4 מ' אורך, כ-0.15 מ' רוחב, כ-0.15 מ' עומק). בדופן הדרומית של משטח הדריכה, בגובה של כ-0.15 מ' מעל לקרקעית, נחצבה גומחה קטנה (L120; כ-0.3 × 0.5 מ' כ-0.5 מ' גובה). לאורך הדופן הצפונית של בור האיגום נחצבה מדרגה (כ-0.4 מ' השלח, 0.3 מ' גובה). בתחתית הבור, צמוד לאמצע הדופן המזרחית, נחצבה גומת שיקוע (L109; כ-0.30 × 0.45 מ', כ-0.15 מ' עומק). בדופנות בור האיגום השתמרו שרידי טיח. בבור התגלה רובד עפר, שמעורבים בו אבנים וחרסים מהתקופה הרומית הקדומה. נראה כי הגת פעלה בתקופה הרומית.

מעל חלקה הדרומי של הגת נחשף קיר שדה (W113; כ-20 מ' אורך חשיפה, 1.5 מ' רוחב, 1.5 מ' גובה מרבי), שהושתת על רובד של עפר ואבנים קטנות. אל הקיר ניגש מדרום רובד עפר (L121), ובו חרסים מהתקופה הביזנטית. הקיר ביטל את הגת, כנראה בתקופה הביזנטית. במרחק של כ-4 מ' מדרום לקיר 113 נחשפה ערמה של אבנים מסוקלות (L106; כ-3.5 × 7.5 מ'), התחומה בשני קירות שדה (W115 — כ-13 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 0.5 מ' גובה; W116 — כ-4 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה; איורים 5, 6), שנבנו על רובד של אדמה ואבנים קטנות. בחלקה הצפוני של הערמה רוכזו אבנים גדולות ואילו בחלקה הדרומי — אבנים בינוניות וקטנות. בין האבנים התגלו חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.
 
שטח B. במרחק של 150 מ'מדרום לשטח A נחשף קיר שדה (W200; כ-15 מ' אורך חשיפה, 1.8 מ' רוחב, כ-1 מ' גובה; איורים 7, 8), שנבנה על רובד עפר משורה אחת של אבני שדה גדולות וצמוד אליה מצפון-מזרח אבנים קטנות; הוא השתמר לגובה מרבי של שני נדבכים. סמוך לקיר משני צדיו התגלה רובד אדמה (L204 ,L201 ו-L207), ובו חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.