השומרה (איורים 5, 6), על גבעה קטנה בתוך ערוץ הנחל, מלבנית. הקירות (0.50–0.75 מ' רוחב בנויים שתי שורות של אבנים גדולות ובינוניות מגיר ומצור (גודל אבן ממוצעת 0.25 × 0.30 × 0.45 מ') המונחות לרוחב, וביניהן מילוי אבנים קטנות. הקיר הדרומי-מערבי נהרס בעבודות סלילת השביל החוצה את הנחל, ושני קירות נוספים נפגעו. הקירות שרדו לגובה של עד שלשה נדבכים ומונחים הישר על אדמת הנחל. בתוך המבנה זוהתה רצפת אדמה מהודקת (L104) המונחת על הרבדת חומר הנחל. בפנים המבנה ומחוצה לו נמצאו שברי גוף אחדים של קנקני שק. סמוך לשומרה נמצאה על פני השטח אבן יד שהתגלגלה למקום, המתוארכת לתקופה הפליאוליתית התחתונה.

 
הטרסה וקיר השדה, שהיו חלק ממערך חקלאי, כלאו את המים הזורמים במורד המדרון ואת אדמת הסחף ויצרו משטח אדמה נוח ועשיר לעיבוד חקלאי. השומרה, מבנה מלבני הצופה אל שטחי עיבוד וטרסות נוספות, נבנתה כנראה כדי לספק הגנה ושמירה על השדות ועל התוצרת החקלאית שגודלה בהם. לא נמצא ממצא קרמי אינדיקטיבי, אולם מסגנון הבנייה, מהמספר הרב של הטרסות ומהקרבה למצד ירוחם עולה האפשרות שהשטחים היו חלק מהמערך החקלאי של מצד ירוחם בתקופה הביזנטית.