החפירה נערכה באזור הררי מיוער, המכוסה בצמחייה עבותה (כ-2 קמ"ר; איור 1), במורדות הדרומיים של הר הכרמל. הסביבה מתאפיינת בקרקע רנדזינה ובמחשופים של סלע קירטון. נפתחו שני שטחי חפירה (A, B) ותועדו בהם מחצבות, ערמות סיקול, קירות תמך של מדרגות עיבוד ומערה. בסביבה נערכו בעבר סקרים וחפירות, ונחשפו שרידי יישוב, מתקנים חקלאיים ומחצבות (מסארווה 2012, ור' שם הפניות).
 
שטח A. תועדו 12 מחצבות לאבני בנייה (טבלה 1; איור 2), המאפיינות את המרחב (גורזלזני תשס"ו). בחלק מהמחצבות זוהו כמה מוקדי חציבה. נראה כי שיטת החציבה הייתה לנתק את האבן מהסלע בחציבה של תעלות מסביב לאבן, ולאחר מכן ניתוק האבן במשיכה. במחצבה 100 נמצא אזמל מברזל (איור 3) מטיפוס המוכר בתקופות הרומית והביזנטית (ספראי וששון תשס"א:31–33).
 
טבלה 1. מחצבות
מס'
מידות המחצבה (מ')
גודל האבנים (מ')
הערות
שטח
עומק
100
כ-25 × 35
כ-3.5
0.5 × 0.9
שבעה מוקדי חציבה (4 × 5 מ' עד 12 × 22 מ'); איור 4
101
11.5 × 12.0
כ-1.5
0.6 × 0.9
ארבעה מוקדי חציבה
102
כ-7 × 8
כ-1
0.6 × 0.9
שני מוקדי חציבה; איור 5
103
כ-5 × 11
כ-1.5
0.6 × 0.9
איור 6
104
4 × 5
כ-1
0.6 × 0.9
 
105
10 × 12
כ-2
0.7 × 0.9
איורים 7, 8
106
כ-8 × 12
1.5
0.6 × 0.9
שני מוקדי חציבה; איור 9
107
10 × 15
כ-0.7
0.5 × 0.8
איור 10
108
18 × 31
כ-0.5
0.5 × 0.8
שני מוקדי חציבה; איור 11
109
10 × 29
1.3
0.45 × 0.85
שלושה מוקדי חציבה; איורים 12, 13
110
24 × 30
3.5
0.5 × 0.8
ארבעה מוקדי חציבה; איור 14
111
10 × 16
כ-1
0.5 × 0.8
איור 15

שטח B. תועדו 15 ערמות סיקול של אבני גוויל שנערמו על הסלע (טבלה 2), חמישה קירות תמך של מדרגות עיבוד (טבלה 3) ומערה חצובה בסלע (0.75 מ' קוטר, 1.2 מ' עומק), אולי מתקן או בור מים שחציבתו לא הושלמה.
 
טבלה 2. ערמות סיקול
מס'
מידות הערמה (מ')
אורך מרבי של האבנים (מ')
הערות
קוטר
גובה
207
2.4
0.2
0.2
 
209
כ-2
כ-0.3
0.2
 
216
2.8
כ-0.3
0.2
 
218
2
0.5
0.2
 
219
2
0.5
0.4
 
233
2
0.4
0.2
 
249
2.4
0.2
0.2
 
253
1.8
0.3
0.1
איור 16
266
2.2
0.4
0.2
 
275
1.8
0.4
0.2
 
276
1.4
0.3
0.1
 
285
1.3
0.3
0.1
 
289
1.5
0.4
0.2
 
290
1.7
0.2
0.1
 
292
1.7
0.5
0.4
 
 
טבלה 3. קירות תמך של מדרגות עיבוד
מס'
מידות הקיר (מ')
אורך מרבי של האבנים (מ')
הערות
אורך
רוחב
203
22
 
1
איור 17
211
8
0.5
0.4
נבנה מגבב של אבנים; איור 18
224
6
 
0.5
נבנה לגובה נדבך אחד
228
4, 6
 
0.5
מתאר דמוי ח'
268
8.5
כ-0.5
0.6
 
 
מעט המתקנים שנמצאו בשטח החפירה והיעדר קרקע חקלאית, למעט זו שנמצאה במדרגות העיבוד, משקפים אזור שוליים רחוק מיישוב. סביר להניח שהשטח היה מיוער גם בעבר. הריכוז הגדול של המחצבות מעיד על חציבת אבני בנייה נרחבת ומשקף עלייה בהיקף ההתיישבות באזורים סמוכים. על סמך האזמל שנמצא בחפירה אפשר להניח שזמנן של המחצבות בתקופות הרומית והביזנטית.