שכבה IV. בריבוע הצפוני התגלה על הסלע מילוי של אדמת טרה-רוסה אדומה (לוקוסים 109, 110), ובו שברי כלי חרס מתקופת הב"ת 2, רובם שברי גוף של קנקנים. כן התגלו שרידי קיר מתעגל (1.65 ; W1 מ' אורך חשיפה), שנבנה על הסלע באבני שדה קטנות והשתמר לגובה מרבי של שלושה נדבכים (0.4 מ'); הוא נמשך למערב בשטח שלא נחפר. בחתך הדרומי של הריבוע (איור 2, חתך 1-1) הובחנו שש לבני בוץ. בחפירת המחיצה הדרומית של הריבוע התגלה מילוי אדמה (לוקוס 111), ובו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה ומהתקופה האסלאמית הקדומה; במחיצה לא התגלו לבנים שלמות או שרידי קיר לבנים. בחפירת המחיצה המערבית של הריבוע (לוקוס 110; איור 2, חתך 4-4) התגלה חומר של לבני בוץ.

 
שכבה III. בריבוע הצפוני, מעל למילוי של שכבה IV, התגלה מילוי אדמה בצבע אפור בהיר, ובו מעט אבני שדה קטנות וכן חרסים מתקופת הב"ת 2 ומהתקופה האסלאמית הקדומה. הממצא הקרמי מתקופת הב"ת 2 כולל קערות (איור 3: 1, 2), קנקנים (איור 3: 6-3) ושבר גוף, כנראה של קנקן, מעוטר בחריתה של דגם אידרה (איור 3: 7). במילוי בשכבה התגלתה גם לוחית עצם ועליה מגולפת סצנה סימטרית של שתי ציפורים הראלדיות וביניהן מוטיב הדומה לשמש שלה חמש קרניים (איור 4). על סמך הסגנון האומנותי תוארכה לוחית העצם לתקופה האסלאמית הקדומה.
 
שכבה II. בשני ריבועי החפירה התגלה מילוי של אדמה אפורה (לוקוסים 105-102), ובו אבני שדה קטנות ובינוניות ושברי כלי חרס, רובם מהתקופה האסלאמית הקדומה ומקצתם מהתקופה הממלוכית. הממצא הקרמי מהתקופה האסלאמית הקדומה כולל שתי קערות (איור 3: 8, 9), שני קנקנים (איור 3: 10, 11), פך (איור 3: 12) ושבר נר (איור 3: 13). נראה כי הממצא הקרמי מהתקופה הממלוכית חדר מהמילוי של שכבה I.
 
שכבה I. על פני השטח בשני ריבועי החפירה התגלה מילוי של אדמה אפורה בהירה, שגרגריה הדקים נישאים ברוח (לוקוסים 100, 101), ובו שברי כלי חרס מהתקופות האסלאמית הקדומה והממלוכית. הממצא מהתקופה הממלוכית כולל קערות (איור 3: 14, 15), קדרה (איור 3: 16) ושבר גוף של כלי שנעשה ביד ועוטר בצבע אדום (איור 3: 17).