כהן ר' וישראל י' תשנ"ז. החפירות בעין חצבה/תמר המקראית והרומית. קדמוניות 78:112–93.