המחצבה (כ-16 מ' אורך מרבי, כ-9.5 מ' רוחב מרבי; איור 2) כוסתה בשלושה רבדים. הרובד העליון (L100; עובי ממוצע 1.5–2.0 מ'; לא בתכנית) הכיל אדמת טרה-רוסה שנסחפה לאתר מדרום-מזרח. הרובד האמצעי הכיל מילוי אדמה חומה בהירה מעורבת בפסולת חציבה (L101; עובי ממוצע 0.5 מ'; לא בתכנית). שני הרבדים נחפרו בסיוע כלי מכני. הרובד התחתון (0.2–0.4 מ' עובי בממוצע) נחפר ידנית והכיל פסולת חציבה חומה בהירה הנוטה לצהוב (L104–L102).

בשטח שנחפר אותרו חמישה עד שבעה מפלסי חציבה (איורים 3, 4). על סמך קווי החציבה ועל סמך אבנים אחדות שלא נותקו והוקפו בתעלות ניתוק (0.1 מ' רוחב; איור 5), נראה כי נחצבו בה אבנים במגוון מידות (0.5–1.0 מ' אורך, 0.3–0.4 מ' רוחב וגובה). ברובד התחתון נתגלו חרסים אחדים, שחוקים, שאי אפשר לתארכם.
 
במחצבה לא נתגלה ממצא מתארך, אולם בגבעה שמדרום לה תועדו ונחפרו מחצבות רבות, הדומות בצורתן ובשיטת החציבה. מחצבות אלה תוארכו בחלקן לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה (מזרחי 2008 [א]; [ב]) ועל כן ייתכן כי המחצבה פעלה בתקופות אלו ושימשה אתרים בסביבה, כמו ח' עדאסה הסמוכה מאוד (עדוי 2012), תל אל-פול, הנמצא כ-3 ק"מ מדרום-מזרח או ח' חואנית שנתגלתה לאחרונה במרחק כ-2.0–2.5 ק"מ מדרום-מזרח (עדוי 2007).