הטרסות החקלאיות שקירותיהן תועדו היו העורף החקלאי של היישוב הקדום בח' בית ענבה, כ-0.5 ק"מ מזרחה. בחפירות הצלה בתוואי כביש 431, בסביבת הסקר הנוכחי ובזיקה לשולי ח' בית ענבה, נחפרו בעבר עשרות גלי סיקול, חציבות, גתות ומתקנים נוספים (וקסלר-בדולח תשנ"ח; קניאס 2007; ראוכברגר 2008; אלישע 2010).