אתר 9 (נ"צ 221785/739850). במרחק של כ-300 מ' מצפון לצומת יפתחאל, במדרון מערבי מתון של גבעה נחפרו שישה גלי אבנים. בכל גל אבנים נחשף מעגל או חצי מעגל המורכב משתי שורות מקבילות של אבני שדה (איורים 1, 2). חצאי המעגלים היו פתוחים למזרח, והמעגלים היו מוגבהים מעט בצדם המערבי. בתוך כל מעגל וחצי מעגל התגלה שקע רדוד (0.4–0.5 מ' עומק). באחד המעגלים התגלה תרמיל של כדור רובה מייצור איטלקי, ועליו מוטבעת השנה 1942. לא התגלה ממצא נוסף. נראה כי חצאי המעגלים והמעגלים שימשו כעמדות רובאים שחלשו על כביש שפרעם-נצרת, שעבר לרגלי הגבעה. על סמך תרמיל הכדור נראה כי היה זה קו עמדות של חיילים בלתי סדירים, אולי של כוחות קאוקג'י, שהגנו על הכביש כדי למנוע התקפה על נצרת במלחמת העצמאות.

 
אתר 15 (נ"צ 222308/740493). במרחק של כ-100 מ' ממזרח לאתר בצומת יפתחאל, על מדרון מערבי תלול של גבעה, הצופה אל האתר, נחפרה מערה טבעית שהורחבה בחציבה (איור 3). בפתח המערה התגלו שתי שורות של אבני גוויל מונחות זו לצד זו, שנועדו כנראה לתמוך בשיחים או ענפים שחסמו את פתח המערה. על קרקע המערה הצטברו סחף ומפולות סלע מהתקרה. בסחף התגלו כמה שברי גוף של קנקנים מהתקופה ההלניסטית או מהתקופה הרומית הקדומה. נראה שהמערה שימשה למגורי רועים או כמחסה לעדרים, והחרסים שהתגלו בה נסחפו מאתר שנמצא גבוה ממנה.
 
האתר הנרחב בצומת יפתחאל היה מיושב למן האלף הה' לפסה"נ ועד לתקופה המאה הד' לסה"נ. על הגבעות מסביב לו לא התגלו אתרים קטנים, ואפשר שאלה נסחפו או טרם התגלו. יערות האלון שמכסים בצפיפות את האתר וסביבתו שימשו למרעה, והמערות הטבעיות בסביבה הותאמו בחציבה לשמש כמחסה לרועים ולעדרים.