ח' בית ענבה (מערב)

יוסי אלישע
31/10/2010
דוח סופי

בחודש אוגוסט 2005 נערכה חפירת הצלה בח' בית ענבה שעל הגדה הצפונית של נחל ענבה (הרשאה מס' 4563-A; נ"צ 19453-4/64525-7; איור 1), לקראת הקמת מסילת רכבת. החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון רכבת ישראל, נוהלה על ידי י' אלישע, בסיוע א' בכר (מנהלה), ו' פירסקי (מדידות), צ' שגיב (צילום שטח) ונ' זאק (שרטוט).

על גבעה שעליה נחשף יישוב מתקופת הברונזה התיכונה 2 (הרשאות מס'

4334-A-4456 ,A) נחפרה גת שהייתה מכוסה עפר ושנפגעה חלקית בעבודות פיתוח.
לגת משטח דריכה (L10; מידות 2.25×2.30 מ', עומק 0.63 מ') המתנקז בתעלה קצרה לבור איגום (L11; מידות 0.7×1.2 מ', עומק 0.89 מ') שברצפתו גומת שיקוע. מדרום לבור האיגום נמצא ספלול המחובר לבור בתעלה רדודה.
בגת לא נמצאו שברי כלי חרס הניתנים לתיארוך. כ-150 מ' ממערב לגת נחשפו מתקנים, בור וחללים בסלע (חדשות ארכיאולוגיות 120), וכ-500 מ' ממערב לגת נמצאו ממצאים מימי הבית השני ומהתקופה הביזנטית (הרשאה מס' 4203-A).
 

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version