שטח A (איורים 3, 4).

בחלק העליון של ריבועים 1, 2 (עד 0.8 מ' עומק מפני השטח) נמצאו שפכי עפר ומעט חרסים. בחלק התחתון של הריבועים (0.8–2.0 מ' מפני השטח; איור 5) התמעט הממצא הקרמי לכדי חרסים אחדים. בתחתית הריבועים נחשפה קרקע בתולה (חול/חמרה).
בריבוע 3 נחשפו שני נדבכים של קיר (W2; גובה 0.25 מ'; איור 6) בנוי מאבני גיר רכות וביניהן חומר מלכד אפור עשיר בגריסי פחם כיוונו צפון-צפון-מזרח–דרום-דרום-מערב והמשכו מעבר לתחומי הריבוע.
 
שטח B
בריבועים 4, 5 (איורים 7, 8) נחשף קיר (W1) בכיוון צפון–דרום, בנוי מבסיס רחב (0.75 מ', ר' איור 8 חתך 1–1) מגבב אבנים קטנות וחומר מלכד, ומעליו שורת אבנים גדולות
(0.4×0.5 מ') היוצרת את הפן המזרחי של הקיר. אל הקיר ניגשות רצפות שוות גובה, ממזרח (L112/113) וממערב (L109). הרצפה שממזרח לקיר (L112/113) עשויה מגיר כתוש וסיד מהודק וניגשת גם אל בור ספיגה בפינה הדרומית-מזרחית של הריבוע. הבור
(L114; קוטר 1.7–2.4 מ', גובה 0.5 מ'; איור 9) חפור בקרקע ומדופן באבנים ולא נתגלו בו רצפה או טיח. נחשפו שרידים דלים מן הרצפה שממערב לקיר (L109) שהייתה רצפת פסיפס לבן גס האופייני לרצפות מתקנים (איור 10).
החרסים שנמצאו מעל לרצפה 109 (איורים 11, 12), ומתחת לרצפה (L117; איורים 10, 13) מתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הח'–הי"א לסה"נ). בחרסים שמעל לרצפה קערות עמוקות (איור 1:11–6), קערות (איור 7:11, 8), סירי בישול פתוחים (איור 9:11, 10), קנקנים (איור 11:11, 12), פכים (איור 13:11–15), ידית פך (איור 16:11) ונרות חרס (איור 12). מתחת לרצפה התגלו קערה עמוקה (איור 1:13), קערה (איור 2:13), ופכים (איור 3:13, 4), ובבור הספיגה התגלו קערות עמוקות (איור 5:13, 6), קערה (איור 7:13), קנקן (איור 8:13), פך (איור 9:13), פכית (איור 10:13), ונר חרס (איור 11:13). עוד נמצאה בבור הספיגה אבן גיר עגולה ושטוחה (איור 12:13).
שלושה מטבעות (ר"ע 119697–119699) עבאסיים מברונזה נמצאו מעל הרצפות; שניים מעל רצפה L109, מתוארכים לשנים 750–850 לסה"נ, ואחד מעל רצפה L113, מתוארך לשנים 800–850 לסה"נ.
 
ריבוע 6 הופרע בפעילות מודרנית עת הונחו בו תשתיות. נחשפו ארבע רצפות זו מעל זו
(IVI; כ-0.25 מ' בממוצע ביניהן; איור 14: חתך 1–1). כולן עשויות גיר כתוש מהודק. גובה הרצפות העליונות (II ,I) זהה כמעט לגובה הרצפות בריבועים 4 ו-5, וכנראה שהן ממשיכות אלה את אלה ושימשו מתקנים או מבנים בני אותן תקופות.
מטבע עבאסי מברונזה (ר"ע 119800) נמצא מעל רצפה III (ב-L119), וזמנו בשנים 800–850 לסה"נ, ומטבע ביזנטי (ר"ע 119696) נמצא מעל רצפה I (ב-L111). 
 
השרידים האדריכליים שנחשפו בחפירה הם חלקים ממבנים וממתקנים מן התקופה האסלאמית הקדומה (המאות הח–הי"א לסה"נ). מבנים מתקופה זו התגלו גם בחפירות שנערכו בשטחים המרוחקים ממרכז העיר.
על פי המטבעות שנמצאו מעל הרצפות ומתחתן, יש לתארך את תחילת עבודת הבנייה לתקופה העבאסית – במחצית השנייה של המאה הט' לסה"נ. המטבע הביזנטי חריג בתיארוכו ביחס לשאר הממצאים הקרמיים והנומיסמטיים, והימצאותו ככל הנראה מקרית. השימוש במבנים ובמתקנים פסק ככל הנראה במאה הי"א, בעקבות רעידות האדמה שפקדו את רמלה בשנים 1033, 1068 לסה"נ.