שטח A

נחפרו שני ריבועים המרוחקים כ-20 מ' זה מזה (איור 2), ונחשפו שרידי בנייה ופיר.
 
שרידי בנייה. בריבוע הצפוני, בעומק של כ-1.5 מ' מפני השטח, התגלו יסודות של שני קירות (W108 ,W103), הניצבים זה לזה, כנראה פינת מבנה: קיר 103 (3.5 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 1 מ' גובה; איור 3) השתמר לגובה שלושה נדבכים וקיר 108 (3 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה; איור 4) השתמר לגובה שני נדבכים; ייתכן שהקירות נמשכים מחוץ לגבולות החפירה. אל הקירות ניגשת תשתית (L111 ,L110; כ-0.4 מ' עובי; איור 5), שהכילה אבנים קטנות וחרסים, המאוחרים מתוארכים לראשית התקופה הביזנטית (קנקנים; איור 2:6, 3). בהצטברות שנחפרה מחוץ למבנה (L109 ,L107 ,L104) נמצאו חרסים, אבני פסיפס, עצמות בעלי חיים, מטבעות (להלן), שברי זכוכית (להלן), שברים רבים של טובולי ולבנים שמקורם בבית מרחץ (לא באתרם).
הממצא הקרמי הקדום ביותר מתוארך לתקופה ההלניסטית (למשל, קנקן; איור 1:6). כן נמצאו קנקנים מן התקופה הביזנטית (איור 4:6, 5) וחרסים אחדים מן התקופה האסלאמית הקדומה (לא צוירו).
נמצאו שלושה מטבעות ברונזה: חשמונאי (מטבעת ירושלים; 134–37 לפסה"נ; ר"ע 154954), אלכסנדר ינאי (מטבעת ירושלים; 79/80–76 לפסה"נ; ר"ע 154955) ורומי מאוחר (383–395 לסה"נ; ר"ע 154956).
 
פיר. בריבוע הדרומי נחשף פיר (1.25 מ' רוחב; איור 7). בצדו המערבי של הפיר, בעומק של כ-1 מ' מפתחו, התגלה כוך (0.5 × 0.5 מ') שהיה חסום בחלקו בסלע. במילוי שנמצא בפיר ובכוך לא נמצא ממצא מתארך.
 
שטח B
נחפר ריבוע אחד באדמה חרסיתית כהה וקשה. בעומק של כ-0.5 מ' מפני השטח התגלה מפלס חיים, ובו אבנים וחרסים רבים (לא צוירו), בעיקר שברי גוף המתוארכים לתקופות הרומית המאוחרת, הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
 
ממצא זכוכית
תמר וינטר
 
בחפירה נחשפו כ-30 שברי זכוכית קטנים, מרביתם שברי גוף, חלקם מהעת החדשה. בין השברים זוהו שפת קערה מקופלת חוצה האופיינית למאות הד'–הז' לסה"נ (מ-L101, לא צוירה) ושבר שפה וצוואר של בקבוק האופייני למאות הז'–הח' לסה"נ (מ-L104, איור 1:8). כן נמצאו כמה גושים קטנים מפסולת של תעשיית זכוכית (מ-L112 ,L107 ,L104 ,L101; איור 2:8–6).
 
מקִרבת שטח החפירה לאתר חולדה (ינאי 2014) והממצא — שרידי מבנה, שרידים מבית מרחץ וחרסים המתוארכים לתקופה הביזנטית — נראה כי נחשף חלק נוסף מאתר אחד. בית המרחץ לא נחשף ונראה לפיכך כי האתר לא נחפר במלואו ושהוא חלק מאתר גדול יותר.