שטח החפירה חולק לשני חלקים המרוחקים כארבעה מטרים זה מזה.
במערב נחשף מתקן חצוב ומטויח בטיח לבנבן-אפרפר, ייתכן מתקן אגירה. המתקן כולל רצפת טיח (L14
; מידות 2.0 X2.6מ', 1–4 ס"מ עובי; איור 5) הניגשת בדרום-מזרח לדופן מטויחת (W1; אורך 2 מ', גובה 0.24 מ') ובצפון-מזרח למדרגת סלע שחלקה התחתון נחצב כמדף וטויח (0.6 מ' גובה; איור 4: חתך 2–2). הדופן הצפונית-מערבית של המתקן לא השתמרה והדופן הדרומית-מערבית נהרסה בעבודות הטרקטור.

במזרח נחשפו שלוש מדרגות חצובות, חלק ממחצבה עתיקה. המדרגה המערבית (L11; מידות 0.7 X1.2מ', 0.35 גובה; איור 6) שבה נחשפו קווי ניתוק, נפגעה בעבודות הטרקטור. מעל מדרגה 11 נמצאה מדרגה קטנה נוספת (0.5 X0.5מ', 0.15 מ' גובה). המדרגה המזרחית (L10; מידות 1 X2מ', 0.85 מ' גובה) נפגעה חלקית, כנראה בפעולות חציבה בנות זמננו שהותירו בסלע חורים להטמנת חומר נפץ.

מתחת למדרגה 10 נחשפה חצר של מערת קבורה שנפגעה מצינור בן זמננו ומעבודות החציבה והטרקטור (לפחות 1.30 X3.45מ', 2.1 מ' גובה; איור 4: חתך 1–1). הדופן הצפונית של החצר שקועה מתחת לבליטת סלע (כ-0.4 מ' אורך) וחצוב בה פתח מלבני

(0.54–0.48 X0.61מ') המוקף מסגרת חצובה (כ-0.1 מ' עובי; איור 7). הפתח מוליך אל חדר קבורה (0.7–1.3 מ' גובה לפחות) שבו חצובים שבעה כוכים שמידותיהם אינן אחידות: שניים בדופן המערבית (1, 2; 1.5 X 1.1 מ', 0.4 X0.6מ'; איור 8); שלושה בדופן הצפונית, שאחד מהם לא גמור (3–5; 1.80 X 1.8 מ', 0.45 X 0.4 מ', 0.9 X0.2מ'); וכנראה שניים בדופן המזרחית (6, 7; לא נחשף; 0.44 X1.60מ'). כוך 4 גדול בהרבה מהכוכים האחרים, ייתכן ששימש לקבורה זוגית או מעבר לחדר קבורה נוסף. בדופנו הצרה של כוך 5 זוהה בערך בחצי הגובה רמז לחלקו העליון של פתח, וייתכן שזהו מעבר לכוך או חדר קבורה נוסף. המערה, שלא נחפרה, נתגלתה פרוצה ומלאה סחף.