נחשפו שני מתקני סחיטה (בודדות; L103; איורים 2, 3) חצובים בסלע הגבוה ושרידי מבנה ממוטט. למתקן הדרומי משטח דריכה סגלגל, שממנו נוקז הנוזל לאגן ניקוז עגול (0.3 מ' עומק). למתקן הצפוני משטח כבישה עגול ובמרכזו בור ניקוז (0.5 מ' עומק). בהיקף המשטח זוהתה תעלה שניקזה את הנוזל לבור. מדרום למשטח יש אגן ניקוז עגול נוסף (0.3 מ' עומק). ייתכן שהמתקן הדרומי שימש לכתישת הזיתים והצפוני להפקת השמן. לאחר שבור הניקוז במרכזו של המתקן הצפוני התמלא במוהל ומשקעים השמן המזוקק זרם לאגן הניקוז שמדרום.
מצפון לסלע שבו נחצבו המתקנים, נחשף קיר (W1; כ-3.5 מ' אורך, כ-0.75 מ' רוחב) שרובו התמוטט, בנוי מאבני שדה בינוניות וגדולות, בכיוון צפון–דרום. שני קטעי קירות משתלבים בקיר ממזרח; כנראה שרידי מבנה חקלאי, אולי מגדל שדה. סמוך לפינה הצפונית-מערבית של קיר 1 נחשף ספלול חצוב בסלע. בכל השטח נמצאו חרסים רבים, רובם מכל שלבי תקופת הברזל ומהתקופה העות'מאנית. כן נמצאו חרסים אחדים מתקופת הברונזה התיכונה ומהתקופות הפרסית וההלניסטית. הכלים באיור 4 כוללים קרטר מחופה אדום (איור 1:4) מתקופת הברונזה התיכונה, סירי בישול (איור 2:4, 3) מתקופת הברזל 2, פיטס עם שפת צווארון (איור 4:4) מתקופת הברזל 1, וקנקן (איור 5:4) מסוף התקופה הפרסית–ראשית התקופה ההלניסטית. מהתקופה העות'מאנית נמצאו פך (איור 6:4) ושבר קערה של מקטרת לעישון טבק (איור 7:4), מחופה באדום וממורקת.הקערה מעוטרת בצילוע אנכי עמוק, שמעליו בליטות וביניהן טביעות חותם של משולשים, שבתוכם קווים דקים אנכיים. מעל עיטור זה רצועה אופקית של עיטור מקדה משונן. המקטרת מתוארכת למחצית השנייה של המאה הי"ח לסה"נ.

 
למרות הקושי בתיארוך מתקנים חצובים, תוארכו מתקני סחיטה דומים לתקופת הברזל (עיטם תשמ"ג:26–27; הדד 60:2001). נראה כי גם בחורבת דרדר אפשר לשייך מתקנים אלה לתקופת הברזל. 
למרות היקפה המצומצם של החפירה, ישנה חשיבות לזיהוי השכבה מתקופת הברזל שטרם זוהתה באתר זה.