נחשף מבנה (4 × 7 מ'; איור 3) שקירותיו (W16–W14 ,W11) בנויים מאבני גוויל, ורצפותיו (L1007 ,L1005) עשויות מעפר מהודק. בפינות הקירות הונחו אבנים גדולות מאוד וביניהן אבני גוויל קטנות. פני הקירות צופו בשכבת בוץ וחצץ. היסודות (0.5 מ' גובה השתמרות) הונחו על הסלע שפולס בחצץ, וראשי הקירות פולסו להנחת לבני בוץ. פתח המבנה הותקן בקיר הצפוני, ופתח נוסף הותקן בקיר המזרחי. על רצפת המבנה נמצא באתרו טבון ובתוכו קנקן חרס שלם (איור 4). קנקן נוסף נמצא על רצפת החדר, ולצדו, באתרן — אבני רחיים ואבני בזלת ובהן שקעים ששימשו לכתישה. במפולת על הרצפה נמצאו כלים אחדים ומטבעות ברונזה. על סמך החפצים והמטבעות שנותרו בבניין נראה כי הוא לא נשרף אלא נהרס בהרס פתאומי. כלי החרס שנמצאו בשכבת החורבן מתוארכים לתקופה הפאטימית.

מצפון למבנה נחשפה סמטה (L1014), התחומה מצפון בקיר (W22). מצפונה, מעבר לשטח החפירה, נחשפו ראשי קירות נוספים. מדרום למבנה נחשף קיר ארוך (W12), הנמשך עד לשולי החפירה; ממזרח ניגש אליו קיר (W13). שני הקירות תחמו מבנה (L1008) שנהרס כמעט כליל בעת סלילת כביש כנרת–טבריה. קיר 12 וקיר מקביל לו ממערב (W10) תוחמים סמטה (L1009). מדרום וממערב לקיר 10 נחשף שטח פתוח נרחב מרוצף בחלוקים שהונחו בקפידה (L1021 ,L1012 ,L1003; כ-10 × 10 מ'; איור 5); הוא תחום בדרום בשורת בסיסים שטוחים של עמודים (W20) שמעבר להם נמצא בחפירה קודמת (הרשאה מס' 5057-A) חדר מרוצף בחלוקים. מתחת לרצפת החלוקים של השטח הפתוח נחפר בור בדיקה ונחשפה רצפת טיח עבה (L1013; איור 6). רצפה 1013 לא הייתה חלק מתשתית רצפת החלוקים, והשתייכה, ככל הנראה, למבנה שקדם לרצפת החלוקים; לא נמצאו בחפירה שרידים נוספים ממבנה זה.
 
נראה כי השרידים שנחשפו בחפירה ושרידי החפירה הקודמת הם חלק ממכלול בנוי אחד. בשטחים שנחפרו נמצאו מבנים שהופרדו בסמטות ובמשטח מרוצף בחלוקים. החלק הצפוני שימש למגורים וחדריו היו ככל הנראה מקורים. שורת בסיסי העמודים בדרום שטח החפירה מלמדת כי משטח החלוקים היה מקורה בחלקו הדרומי ואילו חלקו הצפוני היה כנראה קטור, אולי חלק מחצר. לפי אופי השרידים נראה כי זהו חלק ממתקן תעשייתי, אך לא נתגלו פריטים או ממצאים שיעידו על טיבו. משטח החלוקים לא הונח על מצע חזק ויציב אלא על קרקע מפולסת בלבד. לכן סביר להניח כי המשטח לא שימש לדריכה או לפעולות הקשורות בהנחת משקל רב וגם לא לפעילות הקשורה בניקוז כמויות גדולות של נוזלים. אפשר, על כן, ששימש לייבוש מוצרים כגון פירות, מרבדים, שטיחים, פשתן ומוצרים אחרים המחייבים פריסה וייבוש בתהליכי הייצור.