שטח A
התגלתה מערה טבעית (L100; אורך 1.8 מ', רוחב 3.5 מ', גובה כ-1.3 מ'; איורים 2, 3), שחלקה הצפוני נהרס בעבודות עפר טרם החפירה, ולכן מידותיה המקוריות ומתארה אינם ידועים. הכניסה הייתה ככל הנראה מצפון. תקרת המערה הוסרה מטעמי בטיחות. חלל המערה היה מלא עד התקרה באדמת טרה-רוסה ובאבני שדה קטנות, ונמצא בו מכלול קטן של שברי כלי חרס ממגוון תקופות. דומה כי המערה שימשה בשלב האחרון שלה למגורי רועים, וקודם לכן שימשה למחסה.
אותרו שתי ערמות סיקול, אחת על משטח הסלע של גג המערה (L103; קוטר 3.5 מ'; איורים 2, 4) ואחרת על גבי משטח סלע בצפון-מזרח השטח (L104; קוטר 4 מ'; איור 5). בשתי ערמות הסיקול היו אבנים בינוניות וגדולות שנאספו מהחלקות החקלאיות הסמוכות. ערמת סיקול 104 תחומה בקיר (W110; רוחב 0.4 מ') הבנוי אבני שדה גדולות ומונע את גלישת האבנים לחלקות הסמוכות.
התגלו שלוש מחצבות, אחת כ-30 מ' מזרחית למערה 100 (L101; איור 6) ושתיים תחת ערמת סיקול 104 (L109 ,L108; ר' איור 6). במחצבה 101 נותרו שלוש אבנים שחציבתן לא הושלמה והן לא נותקו מהסלע (0.3×0.4 מ' ו-0.6×0.8 מ'). מדרגות החציבה במחצבות 108, 109 פונות צפונה, מזרחה ומערבה. על גבי הסלע ניכרים סימני ניתוק של אבני הבנייה ולפי שולי הסלע שנותרו מן החציבה גובה האבנים היה 0.2–0.3 מ'.
בצד הצפוני-מזרחי של השטח נחשף קיר שדה (W102; רוחב 0.6 מ', אורך 12 מ'; איור 7) שנועד לתיחום חלקות. הקיר בנוי מאבני שדה גדולות שהונחו על אדמה חומה ללא תעלת יסוד.

 

שטח B
נחשף חלק מקבר חצוב (L200; איור 8) שנחתך בעבודות עפר טרם החפירה. צורתו מלבנית ככל הנראה (0.6×1.2 מ', 1 מ' עומק), והוא נחצב אנכית מפני השטח. בתחתית הפאה המזרחית שלו התגלה פתח מכוסה בלוחות אבן, ולצדו נחשפו עצמות. החלק הפנימי של הקבר לא נחפר.

בחפירה נחשפו חלקים מהאזור החקלאי של התל הקדום שמדרום לחפירה המתווספים לחלקים שנחשפו בחפירות קודמות. הממצאים מעידים על פעילות חקלאית והם דומים לממצאים מחפירות ומסקרים שנערכו באזור בעבר.